Choroby

Artykuły

Kaszel psychogenny


Kaszel psychogenny

Kaszel psychogenny to kaszel, dla którego nie ma żadnych powodów w postaci konkretnej fizycznej choroby. Występuje najczęściej u dzieci, ale nierzadki jest u dorosłych.
Kaszel psychogenny jest manifestacją emocji chorego, których nie potrafi on zakomunikować otoczeniu, jest działaniem nieświadomym i nie jest symulacją choroby. Pacjent faktycznie przeżywa lęk, złość, bezradność czy ból, które manifestują się bez jego woli - kaszlem.

Kaszel psychogenny ma specyficzne cechy: jest suchy, szczekający lub dudniący, ale nie wywołuje poczucia duszności u chorego. Nasila się w sytuacji stresowej, ustępuje, kiedy chory skupia się na jakiejś czynności i nie jest przedmiotem zainteresowania otoczenia lub podczas snu.

Kaszel psychogenny rozpoznaje się poprzez wykluczenie innych przyczyn kaszlu. U dorosłych najczęstszą przyczyną przewlekłego kaszlu jest astma oraz POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), a także zespół ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła i refluks żołądkowo-przełykowy. U dzieci natomiast kaszel najczęściej powodują infekcje (w tym utrzymująca się po nich przez parę tygodni nadreaktywność oskrzeli) oraz astma. Suchy kaszel mogą wywoływać też niektóre leki (np. Tritace i omeprazol), bierne palenie, praca z chemikaliami, przebywanie w silnie klimatyzowanych pomieszczeniach. W czasach powrotu gruźlicy – i tę chorobę należy brać pod uwagę.

Dopiero po wykluczeniu organicznych przyczyn kaszlu, mając na względzie cechy kaszlu, a także sytuację życiową chorego lekarz może podejrzewać psychologiczne podłoże kaszlu. Lekarz powinien znaleźć czas na spokojną rozmowę z chorym. Dopytać czy w życiu pacjenta dzieje się teraz coś szczególnego, wyjaśnić jakie może być podłoże kaszlu i że jest to zjawisko nierzadkie. Dla pacjenta fakt, że sam jest przyczyną swojego kaszlu jest często trudny do przyjęcia – lekarz powinien dogłębnie wytłumaczyć, że dzieje się to bez woli chorego i nie ma w tym jego winy. Dopiero po takiej rozmowie lekarz może wypisać skierowanie do psychologa, ponieważ praca nad problemem będącym przyczyną kaszlu jest najbardziej podstawowym leczeniem tego schorzenia. W najtrudniejszych przypadkach stosowana jest psychoterapia i hipnoza.

Pacjent z kaszlem psychogennym wymaga czasem postępowania medycznego (leki przeciwkaszlowe, nawilżające śluzówkę, uspokajające) , ponieważ przedłużający się suchy kaszel drażni błonę śluzową i prowadzi do jej zaniku, a także może być przyczyną powstania przepukliny, rozstrzeni oskrzeli czy nietrzymania moczu. W literaturze medycznej opisywane są przypadki konieczności zastosowania małych dawek morfiny (która ma silne działanie przeciwkaszlowe) w celu opanowania nieustępującego kaszlu.

Na podst.
• Kaszel na tle psychogennym. Nadia Bryl, Wanda Horst-Sikorska, 2008 Via Medica ISSN 1897–3590
• Habit cough, tic cough, and psychogenic cough in adult and pediatric populations: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Irwin RS, Glomb WB, Chang AB. Chest. 2006 Jan;129(1 Suppl):174S-179S.