Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Monitoruj leczenie RZS

Dlaczego warto monitorować leczenie z e-dzienniczkiem?

Anonimowy dzienniczek RZS w naszym portalu służy monitorowaniu aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów i efektywności jego leczenia, oraz ogólnej ocenie samopoczucia.

W dzienniczku nie chodzi o jednokrotną ocenę swojego stanu zdrowia. Prawdziwe korzyści z dzienniczka czerpie się przy regularnych wpisach co 1-3 miesiące i ocenie kierunku, w którym zmierza leczenie.

Skuteczność leczenia RZS ocenia się poprzez obserwowanie kierunku zmian kilku parametrów, które świadczą o aktywności choroby:

 • Nasilenie bólu w skali od 0 do 10
 • Skala DAS28 - jest to międzynarodowa skala oceniająca aktywność stanu zapalnego w stawach. Posługuje się nią lekarz reumatolog, który wie jak badać i uciskać poszczególne stawy. W naszym dzienniczku można notować wynik pomiaru w tej skali (wskaźnik DAS28) na kolejnych wizytach. Nie liczy się tylko pojedynczy wynik, ale najwięcej informacji dostarcza obserwacja kilku kolejnych. U pacjenta, który reaguje na leczenie będzie można zaobserwować obniżenie wskaźnika DAS28. U osoby, która na dane leczenie nie reaguje wskaźnik nie wykaże konkretnej tendencji spadkowej, co będzie dla lekarza informacją, aby leczenie zmienić, ponieważ zmiany destrukcyjne w stawach postępują dalej. Dlatego na każdej wizycie u reumatologa powinna zostać dokonana ocena aktywności choroby według DAS28.
  Osoby, które nie znają swojej wartości DAS28, proszone są o zaznaczenie tego w swoim dzienniczku. To ile jest takich chorych, jest również bardzo ważną informacją dla środowiska lekarskiego.

  DAS28 <= 2,6remisja
  2,6 < DAS28 <= 3,2niska aktywność RZS
  3,2 < DAS28 < =5,1umiarkowana aktywność RZS
  DAS28 > 5,1duża aktywność RZS

 • Skala VAS (ang. Visual Analog Scale) - Oceny Zdrowia Ogólnego przez chorego – jest przeznaczona dla pacjenta i pozwala w sposób prosty ocenić subiektywnie jakąś zmienną cechę, którą trudno zmierzyć dostępnymi urządzeniami. Polega na ocenie stanu swojego zdrowia poprzez odpowiednie ustawienie suwaka na poziomej linii, pomiędzy lewym końcem skali (który odpowiada stanowi idealnemu zdrowia), a prawym końcem (oznaczającym stan krańcowo zły). Skala VAS jest częścią skali DAS28.
 • Laboratoryjne wykładniki aktywności choroby to wynik opadu Biernackiego(OB) lub białka C-reaktywnego (CPR) oraz wyniki morfologii.

Poza tym w naszym dzienniczku zaleca się obserwowanie swojego samopoczucia i nastroju, czemu służy Skala Oceny Samopoczucia WHO-5. Depresja jest chorobą często współtowarzyszącą reumatoidalnemu zapaleniu stawów i dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na poziom nastroju i samopoczucia w perspektywie kilku miesięcy.

W dzienniczku RZS jest też miejsce na notowanie stosowanych leków, stosowanych w leczeniu RZS, ale także innych np. związanych z nadciśnieniem czy antykoncepcyjnych. Można także notować dolegliwości związane z chorobą, a które razem z lekarzem spróbujecie ocenić i ograniczyć.

Zaznaczane w dzienniczku parametry są automatycznie wpisywane w wykresy i tabele, które można wydrukować przed kolejną wizytą u specjalisty. Łatwiej wówczas opowiedzieć lekarzowi co działo się od czasu poprzedniego spotkania i nie zapomnieć o istotnych objawach.Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 1717 dzień działania RZS / TacyJakJa.pl

Zanotowaliśmy 1145080 odsłon

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS