Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

O padaczce

Czym jest padaczka i napad padaczkowy, jakie są przyczyny padaczki, rokowanie i rodzaje napadów padaczkowych

Padaczka odruchowa (ang.- reflex epilepsy) to szczególny rodzaj padaczki, w której napad padaczkowy jest wywoływany przez czynnik zewnętrzny.
Ostatnie badania dowodzą, że – w rzadkich przypadkach - autoimmunologiczna reakcja zapalna organizmu może być także przyczyną padaczki
Udar mózgu to zaburzenie krążenia mózgowego, które powoduje przejściowe lub trwałe ubytki neurologiczne. Padaczka może być powikłaniem udaru mózgu - częstszym u dzieci niż u dorosłych.
Napady atoniczne to nagła utrata napięcia mięśniowego

 

Epilepsja zwiększa ryzyko śmierci ok. 2-3 razy w stosunku do ogólnej populacji na skutek szeregu czynników.
Padaczka może dotknąć każdego z nas w każdym momencie życia. Czy znasz kogoś chorego na padaczkę w swoim otoczeniu? Dowiedz się więcej o życiu po rozpoznaniu padaczki.
Zwane inaczej napadami z utratą świadomości, dawniej „petit mal” występują najczęściej u dzieci
Napady miokloniczne to nagłe i silne skurcze symetrycznych grup mięśni ciała.
Rozpoznanie padaczki nie polega na wykonaniu badania EEG. Ważniejszy jest opis napadu przez chorego lub osobę postronną - rozmowa z dr n. med Ałbeną Grabowską-Grzyb, specjalistą epileptologiem.
Uraz głowy u młodego człowieka jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju padaczki w wieku późniejszym
Chorzy z padaczką, którzy nie pracują zawodowo, nie rozwijają kontaktów społecznych i zainteresowań mają większe ryzyko wystąpienia zespołu otępiennego
Brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu w Leeds zlokalizowali gen odpowiedzialny u myszy za dziedziczenie padaczki, a jego zastąpienie prawidłowym genem spowodowało całkowite ustąpienie napadów padaczkowych
Odczucia, które poprzedzają napad padaczkowy czyli zwiastuny napadu, często mylone są z pojęciem aury, która sama w sobie w rzeczywistości jest już napadem.
Wśród poznanych przyczyn wystąpienia padaczki, uraz mózgu i występujące po nim kompensacyjne zmiany neurologiczne, uważane są za jeden z możliwych mechanizmów powstawania ogniska padaczkowego
Wśród chorych na padaczkę, współwystępujące zaburzenia o typie psychoz są znacznie częstsze niż w populacji ogólnejZarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3474 dzień działania Padaczka / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 2334

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS