Choroby

Publikacje

Opinie pacjentów z padaczką dotyczące podejmowana tematu ich funkcjonowania w sferze seksualnej w gabinetach lekarskich. Przegląd Seksuologiczny. 2017, Tom XIII, Zeszyt 1, Nr 49
67% chorych na RZS nie stosuje się do zaleceń lekarzy
Medycyna Praktyczna dla Pacjentów 05.07.2017
Charakterystyka chorych z astmą oskrzelową poszukujących wsparcia w samokontroli choroby w serwisie internetowym "Astma-Alergologia-Immunologia" Tom 21, nr.1, 2016 Joanna Lange, Krystyna Zdziechowska, Agnieszka Krauze
"Otwartość pacjentów z padaczką na poruszanie tematu seksualności" J.Jędrzejczak, K.Owczarek, XXVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii 13 maja 2016, Warszawa, sesja "Zaburzenia funkcji seksualnych u chorych na padaczkę"
"Ból" 1/2015 Autorzy: Dr n. med Magdalena Kocot-Kępska, Prof. dr hab. med. Jan Dobrogowski, lek.med. Krystyna Zdziechowska, mgr. Izabela Czyżak
e-Reumatologia.pl
Źródło: dr n.med. Agata Bednarek – Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Krystyna Zdziechowska – Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie, portal TacyJakJa.pl Izabela Czyżak – portal TacyJakJa.pl
Autorzy: Marlena Sokół- Szawłowska, Łukasz Święcicki, Izabela Czyżak, Krystyna Zdziechowska Instytut Psychiatrii i Neurologii, Portal „TacyJakJa”
MS Report, 4/2013
Autorzy: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek; lek. med. Krystyna Zdziechowska; mgr Izabela Czyżak
Książka pod redakcją Andrew Power,Grainne Kirwan
IV Krajowe Spotkanie Reumatologiczne oraz Forum Reumatologii Dziecięcej FORED
Autorzy: dr Agata Bednarek, prof. Włodzimierz Samborski.
MS Report, Vol. 1/Nr 3(1)/2012: 17-20
Autorzy: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek; lek. med. Krystyna Zdziechowska; mgr Izabela Czyżak
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny VOL. 4 (NR 4)/2012: 202-208
Autorzy: Krystyna Zdziechowska, Sławomir Murawiec, Izabela Czyżak, Katarzyna Prot
Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2012; 4 : 31–36
Autorzy: Krystyna Zdziechowska, Izabela Czyżak, Sławomir Murawiec, Katarzyna Prot
Current Problems of Psychiatry 2012 13 1;25-30 Praca Oryginalna
Murawiec Sławomir, Zdziechowska Krystyna, Czyżak Izabela, Prot Katarzyna
16 – 20 czerwca 2012 Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej w Genewie, sesja plakatowa.
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 31–36
Praca oryginalna © Instytut Psychiatrii i Neurologii
SŁAWOMIR MURAWIEC
Centrum Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich 23-26 czerwca 2010 roku w Poznaniu
Dr Katarzyna Prot i Dr Sławomir Murawiec z Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN w Warszawie,