Choroby

Polityka otwartości

Zapraszając Was do portalu Tacy Jak Ja™ chcemy przedstawić Wam cele i zasady działania tego projektu. Co Wam proponujemy i dlaczego? Czego oczekujemy od Was? Jakie są zasady finansowania portalu? Czemu to wszystko ma służyć?

Przede wszystkim naszym zamierzeniem jest wesprzeć Was w monitorowaniu choroby i procesu leczenia poprzez udostępnienie przydatnego i atrakcyjnego narzędzia w postaci anonimowych elektronicznych dzienniczków on-line. Specjalnie w tym celu współpracujący z nami Konsultanci Medyczni opracowali odpowiednie kwestionariusze, a programiści stworzyli dedykowaną aplikację oprogramowania na bazie open source.
Jesteśmy przekonani, że posługiwanie się wydrukami wykresów i notatek usprawni Waszą komunikację z lekarzem prowadzącym, który będzie mógł szybciej i lepiej zorientować się w tym, co wydarzyło się od czasu ostatniej wizyty.
Możliwość wglądu w anonimowe profile i dzienniczki innych osób, pomoże Wam spojrzeć z innej perspektywy na własną historię choroby, dowiedzieć się więcej o tym, jak radzą sobie inni.

Od czasu do czasu będziemy wysyłać do Was mailem zaproszenia do wypełnienia dedykowanego kwestionariusza zawieszonego na portalu.
Chcemy poznać Wasze opinie, preferencje i wybory w obszarach związanych z Waszym zdrowiem.
To Wy jesteście posiadaczami prawdziwej wiedzy na temat życia z padaczką, depresją, bólem przewlekłym, chorobami układu krążenia: na temat warunków leczenia, przyczyn wyborów tego a nie innego leku, udogodnień lub przeszkód prawnych czy społecznych w naszym kraju, z którymi macie do czynienia.
Chcemy spowodować, aby o Waszą wiedzę ubiegały się towarzystwa lekarskie, firmy farmaceutyczne, organizacje i instytucje ochrony zdrowia.

Finansowanie portalu opiera się na zleconych nam badaniach opinii (ankietach), sprzedaży książeczek z naszej księgarni http://www.ksiegarnia.tacyjakja.pl/, dotacjach mecenasów wspierających nasze działania edukacyjne oraz reklamach. Reklamy zamieszczane w naszym portalu dotyczą tylko wiarygodnej informacji medycznej, co ocenia każdorazowo konsultant medyczny danego działu oraz administrator portalu. Zamieszczamy zawsze adnotację "Reklama" lub "Link Sponsorowany" przy każdej płatnej informacji zewnętrznej. Nie akceptujemy reklam Google Adsens.

Zasady współpracy pomiędzy wszystkimi stronami streszcza nasze motto "Razem dowiemy się więcej".

Ze swojej strony zapewniamy Wam:


... a z Waszej strony oczekujemy:

Merytoryczność i profesjonalizm

Ankiety i kwestionariusze w TacyJakJa.pl przygotowane są przez lekarzy - specjalistów w danej dziedzinie, w oparciu o istniejące skale medyczne lub/i funkcjonujące w codziennej praktyce zasady "prowadzenia"chorego z daną chorobą.
Nie publikujemy ankiet i quizów do samodiagnozy czy mało merytorycznych skal "oceny ogólnego stanu zdrowia". Specjalizujemy się w monitorowaniu konkretnych chorób i robimy to w oparciu o zaangażowanie specjalistów w tej dziedzinie.

Zaangażowanie Społeczności Serwisu

Na podstawie anonimowych dzienniczków i profili prowadzonych przez Was oraz na podstawie dedykowanych kwestionariuszy, będziemy prowadzić obserwacje trendów, wyborów, zachowań, zawsze w kontekście zbiorowych statystyk, a nie indywidualnych zapisów. Dlatego rzetelność i regularność informacji od Was jest jedną z podstaw nadających sens naszemu serwisowi.

Za pomocą okresowo zawieszanych na portalu kwestionariuszy przygotowanych przez naszych Konsultantów Medycznych i statystyków, chcemy uzyskać od was anonimowe odpowiedzi na pewne pytania, co - mamy nadzieję - pomoże zmienić w przyszłości kilka aspektów życia chorego w Polsce. Oczywiście uczestnictwo w wypełnieniu dedykowanych ankiet jest dobrowolne, ale prosimy, abyście ich nie omijali, kiedy otrzymacie mailem zaproszenie do ich wypełnienia.
Miejcie w pamięci, że o Wasze opinie i odpowiedzi ubiegają się nasi partnerzy i sponsorzy, którzy deklarują wsparcie merytoryczne i finansowe naszego portalu. Są to nieliczne spośród wielu firm, które zapraszaliśmy do współpracy, które pozytywnie odniosły się do idei dialogu z pacjentem, wykazując zainteresowanie Waszymi opiniami i odpowiedziami i dając tym samym przykład społecznej odpowiedzialności w biznesie. Ich logo są widoczne w każdej sekcji na dole strony i w prawej kolumnie. Dzięki ich wsparciu nie pobieramy od Was opłat rejestracyjnych i świadomie zrezygnowaliśmy z nachalnych reklam internetowych, chcąc zapewnić Wam komfort przy wypełnianiu dzienniczków.

Szanujemy Waszą wiedzę. Oczekujemy konstruktywnej krytyki - jesteśmy otwarci na Wasze pomysły polepszenia naszej komunikacji i nowe aktywności w ramach serwisu.
Piszcie do nas w tej sprawie:

Niezależność portalu

Jednocześnie chcemy Was wyraźnie zapewnić, że Tacy Jak Ja™ jest portalem niezależnym od jakiejkolwiek firmy czy organizacji, a różnorodność naszych partnerów i sponsorów (niejednokrotnie konkurujących ze sobą na rynku) świadczy dodatkowo o naszej bezstronności. Nieliczne informacje lub linki pochodzące od sponsorów serwisu opatrzone będą zawsze odpowiednią informacją.

Anonimowość i poufność

Nie prosimy Was tutaj o żadne dane osobowe, które mogłyby was zidentyfikować. Część serwisu dla zarejestrowanych użytkowników jest zabezpieczona przed wglądem z internetu (patrz Bezpieczeństwo). Żadne Wasze indywidualne dane z dzienniczka nie są przekazywane stronie trzeciej (w tym sponsorom lub partnerom) - możemy przekazywać im jedynie zestawienia statystyczne dotyczące całej społeczności.

Zobacz też: Bezpieczeństwo