Sięgnij po rzetelną wiedzę medyczną:

Choroby

§ 1. Umieszczanie zdjęć

1. Zdjęcia może zamieszczać w Galerii Fotografii TacyJakJa.pl tylko zarejestrowany Użytkownik społeczności TacyJakJa.pl po potwierdzeniu:

Oświadczam, że posiadam wyłączne prawa autorskie do zamieszczonego Zdjęcia oraz że po zapoznaniu się z treścią, akceptuję Regulamin Galerii Fotografii TacyJakJa.pl

2. Zdjęcia zamieszczone w Galerii Fotografii TacyJakJa.pl są widoczne dla wszystkich korzystających z internetu

3. Każdy Użytkownik TacyJakJa.pl może zamieścić co najwyżej 3 (trzy) zdjęcia. 4. Zdjęcia mogą mieć format max 400*400 pixeli

5. Zdjęcia będą podpisane nickiem Użytkownika. Użytkownik może dołączyć krótki opis zdjęcia lub komentarz (150 znaków).

6. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do Zdjęcia lub naruszenie ochrony wizreunku osób trzecich

7. Użytkownik poprzez umieszczenie Zdjęcia w Galerii Fotografii TacyJakJa.pl udziela TacyJakJa.pl Zdziechowska & Czyżak Sp.J. niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Zdjęć.

§ 2. Głosowanie na zdjęcia

1. Galeria Fotografii TacyJakJa.pl dostępna jest dla wszystkich użytkowników internetu.

2. Każdy odwiedzający stronę Galeria Fotografii TacyJakja.pl jest uprawniony do zagłosowania na zdjęcie.

3. Na dane zdjęcie głosować można tylko jeden raz. System zastrzega sobie prawo sprawdzania, czy dana osoba nie głosuje wielokrotnie na to samo zdjęcie.

4. Zdjęcia biorące udział w głosowaniach będą poddane ocenie w systemie przyznawania przez oceniającego 1-5 punktów (gwiazdek)

5. Komentarz do Zdjęcia zamieścić może tylko Uzytkownik społecznosci TacyJakJa.pl – komentarz będzie podpisany nickiem.

6. Raz w miesiącu wybrane zostanie Zdjęcie Miesiąca, które uzyska najwyższą średnią punktów oceniających przy najwyższej liczbie głosujących.

7. Zdjęcie miesiąca umieszczone zostanie na koncie TacyJakJa.pl w serwisie www.facebook.com

8. Zespół TacyJakJa.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć o bardzo słabej jakości.

§ 3. Wyłączenie odpowiedzialności

1. TacyJakJa.pl Zdziechowska & Czyżak Sp.J.nie ponosi odpowiedzialności za treści przedstawione na Zdjęciu, wyrażone w komentarzu do Zdjęcia oraz komentarzach oceniających Zdjęcie. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu TacyJakJa.pl.

2. TacyJakJa.pl Zdziechowska & Czyżak Sp.J zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć i komentarzy zawierających treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujące przemoc, o tematyce politycznej i światopoglądowej, naganne moralnie lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje.