Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Szczegółowy opis dzienniczka Depresja/Choroba Dwubiegunowa

Z dzienniczkiem monitorujesz zmiany w nasileniu objawów choroby, przyjmowane leki i ich tolerancję. Każdy dzienniczek opracowany jest przez lekarza specjalistę jako zestaw pytań do łatwego „odhaczenia”. Pytania te pokrywają się z pytaniami jakie zada Ci lekarz w czasie wizyty kontrolnej. Z zapiskami w naszym dzienniczku będzie Ci łatwiej zdać mu relację z tego co działo się od ostatniej wizyty.

W dzienniczku Depresja / Choroba Dwubiegunowa możemy oceniać:

Samopoczucie na Skala Oceny Samopoczucia (SOS).

Skala Oceny Samopoczucia (SOS) polega na szybkiej całościowej ocenie samopoczucia osoby chorej na depresję lub chorobę dwubiegunową. Spośród ocen: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, opatrzonych krótkimi opisami, należy wybrać bez większego zastanawiania ocenę najbardziej odpowiadającą w danej chwili Twojemu samopoczuciu. „Zero” oznacza tzw. ”eutymię” (stan prawidłowego nastroju); samopoczucie związane z depresją opisane jest w stopniach od -4 do -1, a związane z hypo/manią od +1 do +4 (pamiętaj, że znak „+” nie oznacza w tym przypadku niczego pozytywnego - nadmiernie podwyższone samopoczucie jest jednym z objawów hipomanii !).
Skala ma ocenić trendy czy też tendencje w dłuższej perspektywie czasu (robi się coraz gorzej, robi się coraz lepiej czy też robi się coraz mniej stabilnie, robi się coraz bardziej stabilnie)

Kwestionariusz Samooceny Emocji

przeznaczony jest zarówno dla osób chorych na depresję, jak i chorobę dwubiegunową, i polega na ocenie 9 objawów i zachowań, które ulegają zaburzeniom w chorobach afektywnych. Są to: nastrój, napęd, stosunek do świata zewnętrznego, kontakty z innymi, myśli o przyszłości, drażliwość, rytm snu i czuwania, popęd seksualny (libido), dbałość o wygląd. Monitorując te parametry należy wybrać w odniesieniu do każdego z nich taki opis i ocenę w punktacji -4, -3, -2, -1, 0 , która najbardziej odpowiada w danej chwili Twojemu stanowi. Cyfrze „zero” odpowiada stan zdrowia, a cyfry od -1 do -4 oznaczają odpowiednio coraz silniejsze odchylenia od normy. Punktacja zawsze jest ujemna, co ma podkreślić, że zarówno obniżenie pewnych parametrów, jak i nadmierne podwyższenie jest objawem choroby. Odchylenia od normy danego parametru inaczej przejawiają się w depresji (pola niebieskie), inaczej w hypo/manii (pola żółte) , a zatem tej samej punktacji towarzyszą inne opisy (a także inne kolory w wykresie).
Dzięki niezależnej ocenie każdego z 9 parametrów, Kwestionariusz Samooceny Emocji przydaje się w monitorowaniu zarówno choroby jednobiegunowej (czystej depresji ), jak i dwubiegunowej wraz z całym jej spektrum (stany mieszane, zmiany fazy, cyklotymia, dystymia ze zwiększonym napędem itd.) .

Samopoczucie według skali WHO

Przyjmowane leki antydepresyjne i objawy niepożądane

Wahania wagi, miesiączkę, notatki osobiste

Dzienniczek można prowadzić w dowolnym rytmie - można do niego zaglądać codziennie, albo raz w tygodniu czy w miesiącu. Zalecane jest regularne prowadzenie notatek, ale częstotliwość zapisów jest kwestią indywidualnych potrzeb i upodobań.

Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3446 dzień działania Depresja/ChAd / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 4082

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS