Choroby

Artykuły

Obserwowanie trendu jest ważniejsze niż ocena samej wartości pomiaru
U młodych dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu, odstawienie podawanego z zewnątrz leku wywołuje niekorzystne zmiany metaboliczne przed 30 rokiem życia
Analiza baz danych kilkunastu tysięcy osób przeprowadzona w Szwecji wskazuje jednoznacznie, że celiakia jest częstszym schorzeniem wśród dziewcząt z Zespołem Turnera
Najczęstszą przyczyną niskorosłości jest somatotropinowa niedoczynność przysadki.
Jak należy przygotować się na wizytę do endokrynologa dziecięcego, w związku z zaburzeniami wzrastania u naszego dziecka?
Na to pytanie próbuje odpowiedzieć meta analiza dostępnych badań, opublikowana w lipcu 2014 roku.
Ból przewlekły znalazł się w tym roku na forum inicjatyw europejskich

O drabinie analgetycznej, poradniach leczenia bólu i współpracy między lekarzami różnych specjalności w leczeniu bólu przewlekłego…

Wielospecjalistyczna opieka nad dorosłymi kobietami z Zespołem Turnera nie jest realizowana z wielu przyczyn
Ze względu na wielość możliwych chorób towarzyszących ZT, dziewczęta z ZT znajdują się pod opieką lekarzy wielu specjalizacji, koordynowaną przez lekarza endokrynologa dziecięcego
Rozmowa z dr hab. n. med. Andrzejem Wiśniewskim, lekarzem endokrynologiem, specjalistą w zakresie wzrastania na temat rozpoznawania somatotropinowej niedoczynności przysadki.
Postęp wiedzy stwarza szansę na macierzyństwo kobietom z Zespołem Turnera - wypowiedź profesora Krzysztofa Łukaszuka, kierownika Klinik Leczenia Niepłodności Invicta w Gdańsku i w Warszawie, specjalnie dla TacyJakJa.pl
Zaburzenia wzrastania, nie będące żadną chorobą mogą być spowodowane przez uszkodzenie jednego z kilkuset genów. Kolejna część rozmowy z profesorem Wiśniewskim na temat możliwych przyczyn niskorosłości.
27 września 2010 roku. Wczesny poranek. Znajduję się z mamą w poradni genetycznej przy ul. Marcinkowskiego we Wrocławiu. Wchodzę do gabinetu dr Roberta Śmigla. Z jego ust padają dwa słowa, które na zawsze zmieniły moje życie: zespół Turnera!
Rozmowa z Prof. Andrzejem Wiśniewskim, endokrynologiem, pediatrą, specjalizującym się w patofizjologii wzrastania na temat diagnostyki niskorosłości.
Analiza danych bazy KIGS 179 polskich dzieci z niedoczynnością przysadki leczonych hormonem wzrostu pokazuje na lepszą skuteczność terapii przy wczesnym wdrożeniu leczenia
Dorosłe osoby niskorosłe mogą ubiegać się o dofinansowanie oprzyrządowania umożliwiającego im prowadzenie samochodu
Przedwczesne dojrzewanie płciowe może wymagać hamowania lekami w celu uzyskania prawidłowego wzrostu
wiek kostny, dojrzewanie płciowe
Na forum TacyJakJa.pl odżywa co jakiś czas dyskusja o tym, jak rozmawiać z niskorosłym dzieckiem o jego niskim wzroście. Przedstawiamy rady, którymi dzielą się dorosłe osoby niskorosłe.
Terapia hormonem wzrostu u dzieci z MZIS nie tylko poprawia ich wzrastanie, ale także zapobiega utracie masy kostnej w przebiegu przewlekłego leczenia sterydami. Niestety w Polsce nie jest refundowane.
Terapia Gh uznana jest za leczenie bezpieczne, nie mniej przy wieloletnim stosowaniu istnieje niewielki wzrost ryzyka pewnych schorzeń.
Zmiany w budowie i proporcjach ciała młodego człowieka zachodzą w pewnej określonej kolejności.
WNP jest rzadkim, ale trudnym do rozpoznania schorzeniem; jednakże wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia przed ukończeniem 1 roku życia dziecka ma olbrzymie znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego.
Warunkiem prawidłowej gęstości kośćca u dziewcząt z Zespołem Turnera jest uzupełnianie żeńskich hormonów płciowych – estrogenów.
Problem naukowy i kliniczny współczesnej medycyny.

99% kobiet z zespołem Turnera jest niepłodna. Jednak wraz z postępem technik wspomaganego rozrodu szansa na macierzyństwo staje się większa w krajach wspierających tę gałąź medycyny.
Przekarmianie dzieci niskorosłych, tak jak każdego dziecka, nie poprawia szybkości wzrastania, a może spowodować nadwagę, a nawet otyłość.
Kilka praktycznych porad i wskazówek na temat objawów miejscowych po podaniu hormonu wzrostu, opuszczania dziennej dawki, termostabilności i nowych urządzeń do podawania leku, w rozmowie z Dr hab. med. Prof. nadzw. Andrzejem Wiśniewskim
Możliwość wczesnej oceny skuteczności leczenia hormonem wzrostu pozwala na skorygowanie dawki, a także szybkie wyodrębnienie dzieci nie reagujących na terapię.
Kilka praktycznych porad i wskazówek na temat właściwego miejsca, sposobu i czasu podawania hormonu wzrostu, w rozmowie z Dr hab. med. Prof. nadzw. Andrzejem Wiśniewskim
Testy wydzielania dobowego a testy stymulacyjne – dowiedz się więcej o co tu chodzi
Prezentujemy drugą część informacji na temat niedoboru wzrostu u dzieci z przewlekłą chorobą nerek, tym razem w formie wywiadu z Prof. Marią Roszkowską-Blaim, profesorem nefrologii dziecięcej z WUM w Warszawie.
Około 50% dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek cierpi na skrajną niskorosłość mocznicową.
Większość dzieci z rozpoznanym w dzieciństwie niedoborem hormonu wzrostu (GH) wykazuje prawidłowe wydzielanie GH w wieku dorosłym. Jednak nie u wszystkich.
Niski wzrost jest jednym z 5 czynników ryzyka przewlekłych bólów okolicy lędźwiowej u dzieci w wieku szkolnym
Stosowanie hormonu wzrostu u młodych dorosłych z jego niedoborem przez okres 5 lat nie powoduje objawów ubocznych, a poprawia poziom dobrych lipidów we krwi
Niska masa urodzeniowa wymaga poddania dziecka bacznej obserwacji nie tylko w okresie niemowlęctwa, ale także przez cały okres wzrastania
Dopiero łączna informacja o wysokości ciała i wadze jest miarodajną wskazówką na temat rozwoju dziecka - o czym zapominają nie tylko rodzice, ale często lekarze pierwszego kontaktu
Polska spółka biotechnologiczna Bioton planuje za 2-3 lata wprowadzić na rynek pierwszy preparat hormonu wzrostu o przedłużonym działaniu
Rozmowa z Barbarą oraz kilka informacji o zespole Turnera, jednym ze schorzeń związanych z niskorosłością i leczeniem hormonem wzrostu.
Niedobór hormonu wzrostu wpływa na wiele procesów rozwojowych, w tym także na rozwój szczęki i żuchwy oraz uzębienia dziecka
Czy mimo najniższej ceny hormonu wzrostu na świecie, system leczenia hormonem wzrostu w Polsce jest idealny ?
Na temat rozpoznawania niskorosłości u dzieci rozmawiamy z doc. dr hab. Andrzejem Wiśniewskim, lekarzem endokrynologiem, specjalistą w zakresie zaburzeń wzrastania
Zespół Pradera – Williego jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną przyczyną otyłości u dzieci
Bardzo długo panował pogląd, że niedobór hormonu wzrostu w wieku dorosłym nie odgrywa istotnej roli w regulacji procesów metabolicznych. W ostatnich latach pojawia się wiele dowodów przeczących tej tezie