Choroby

Artykuły

Mimo mylnych założeń, wiele tez tego nurtu miało pozytywny wpływ na psychiatrię światową.
Kobiety częściej i ciężej niż mężczyźni chorują na astmę.
99% kobiet z zespołem Turnera jest niepłodna. Jednak wraz z postępem technik wspomaganego rozrodu szansa na macierzyństwo staje się większa w krajach wspierających tę gałąź medycyny.
Wiele osób chorych na padaczkę zwraca uwagę na związek między częstością napadów padaczkowych a zmianami pogodowymi.