Choroby

Artykuły

Hormony stresu mogą powodować zmiany w układzie immunologicznym, wegetatywnym, a nawet w DNA dziecka, zwiększając ryzyko napadu duszności u dzieci chorych, a nawet wystąpienia astmy u dzieci zdrowych.
Być może katatonia jest stanem „zamarcia” na skutek przeładowania różnymi czynnikami stresowymi.
Primo - Dzienniczek jest dla mnie przydatny przede wszystkimi dlatego, gdyż wymusza niejako obserwację samego siebie. Zwraca mi uwagę wprost na te objawy SM, które pewnie bym zignorował, albo w ogóle, których bym nie dostrzegł. Duo - Ważniejsza dla mnie jest część będąca ilustracją zmian w postaci wykresu, ale mam pełną świadomość, że bez pierwszej części - czyli danych nie byłoby drugiej. Tertio- Nie jest trudny do wypełnienia. Przyznać muszę, że pytania skonstruowane są jasno i precyzyjnie. adirau
Olbrzymi postęp w diagnostyce obrazowej mózgu umożliwia zakwalifikowanie coraz większej liczby chorych na padaczkę do leczenia neurochirurgicznego