Choroby

Artykuły

FDA zaleca stosowanie leków długodziałających rozszerzających oskrzela (LABA) tylko w terapii skojarzonej z wziewnymi sterydami.
Niska masa urodzeniowa wymaga poddania dziecka bacznej obserwacji nie tylko w okresie niemowlęctwa, ale także przez cały okres wzrastania
Hostele i mieszkania chronione są formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby po kryzysie psychotycznym do prowadzenia samodzielnego życia. Niestety są nadal rzadkim zjawiskiem w Polsce…
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich 23-26 czerwca 2010 roku w Poznaniu
Dr Katarzyna Prot i Dr Sławomir Murawiec z Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN w Warszawie,