Choroby

Artykuły

Na ostatnim Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej zastanawiano się nad wpływem flibanseryny na libido u kobiet.
Być może okaże się, że przyjmowanie hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych może poprawiać przebieg astmy w drugiej połowie cyklu miesięcznego
Czy padaczka przeszkadza w pracy zawodowej ? Jak wygląda rzeczywista sytuacja zawodowa osób z padaczką w Polsce ?
Czy depresję można leczyć wpływając na melatoninę a nie serotoninę?
Rozpoznanie depresji (epizodu depresyjnego według ICD-10 [27], lub wielkiej depresji - major depression według DSM-IV opiera się na współwystępowaniu typowych (osiowych) objawów: obniżenia nastroju, obniżenia napędu psychoruchowego, myślach lub tendencjach samobójczych, lęku oraz objawach zaliczanych do upośledzenia rytmów biologicznych tj.: bezsenności, zaburzeń łaknienia, zaburzeń cyklu miesiączkowego u kobiet.
Częstość zachorowania na depresję wśród chorych na padaczkę waha się między 40 a 75%, podczas kiedy w populacji ogólnej określa się ją na 3 do 9%