Choroby

Artykuły

Ostatnie publikacje amerykańskich psychiatrów dowodzą, że biegunowość zmian nastroju (ChAD) nie zwiększa ryzyka samobójstwa w porównaniu do jednobiegunowej depresji.
Na temat rozpoznawania niskorosłości u dzieci rozmawiamy z doc. dr hab. Andrzejem Wiśniewskim, lekarzem endokrynologiem, specjalistą w zakresie zaburzeń wzrastania
W sierpniu 2009 roku weszła w życie dyrektywa unijna nakładająca na członków UE zmianę regulacji prawnych, dotyczących ubiegania się przez osoby chore na padaczkę o prawo jazdy
PEF - Peak Expiratory Flow czyli szczytowy przepływ wydechowy jest niedocenianym w Polsce i rzadko stosowanym w domu sposobem kontroli astmy
Młode mamy chore na padaczkę, mogą także samodzielnie opiekować się swoim nowonarodzonym dzieckiem - z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa
W lipcowym numerze pisma dla lekarzy Medical Tribune doc. Łukasz Święcicki omawia wyniki ankiety przeprowadzonej wczesną wiosną w naszej społeczności "Depresja/ChAD"
Doc. Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatrii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie