Choroby

Artykuły

19-30% pacjentów leczonych na depresję ma nawrót w ciągu pół roku po osiągnięciu remisji (poprawy po leczeniu), 37-41% w ciągu roku, 25-59% po dwu latach , 74% po 4 latach i 85% po 15 latach
Na podst. "Depresja lekooporna?" Medical Tribune 29.10.2008 Dr hab. n.med Dominika Dudek
Wśród poznanych przyczyn wystąpienia padaczki, uraz mózgu i występujące po nim kompensacyjne zmiany neurologiczne, uważane są za jeden z możliwych mechanizmów powstawania ogniska padaczkowego
Według dwu niedawno opublikowanych doniesień odpowiedni poziom witaminy D oraz niezależnie właściwe stężenie kwasu foliowego w surowicy może łagodzić przebieg astmy i alergii
Na podst.Am J.of Res and Critical Care Med. 2009, 179:765-771 oraz Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009, May on-line
Polska zalicza się do krajów, gdzie współczynnik śmiertelności z powodu astmy jest nadal niepokojąco wysoki i wynosi 5-10 przypadków na 10 tys. chorych. Jest to jeden z najwyższych współczynników w Europie
Na podst. artykułu „Cena oddychania” G.Guttman „ Bez recepty” 5(110) maj 2009
Lit to znany, silnie działający lek stabilizujący nastrój (normotymiczny). Jak się okazuje w ocenie pacjenta na temat działań niepożądanych związanych z terapią litem, duże znaczenie ma etap leczenia i nastrój chorego.
Doc. Łukasz Święcicki – Konsultant Medyczny działu „Depresja’
Bardzo długo panował pogląd, że niedobór hormonu wzrostu w wieku dorosłym nie odgrywa istotnej roli w regulacji procesów metabolicznych. W ostatnich latach pojawia się wiele dowodów przeczących tej tezie
Wśród chorych na padaczkę, współwystępujące zaburzenia o typie psychoz są znacznie częstsze niż w populacji ogólnej