Choroby

Artykuły

Wbrew powszechnym opiniom, elektrowstrząsy to bardzo skuteczna i bardzo bezpieczna metoda leczenia zaburzeń afektywnych zarówno jednobiegunowych (depresja) jak i dwubiegunowych (ChAD).
Komentarz do artykułu S.H. Lisanby N Engl J Med. 2007; 357; 1939-45, Doc. dr n.med. Łukasz Święcicki
Hormon wzrostu jest niezbędny do zdrowego rozwoju dziecka, nie tylko jego wzrostu, ale także odpowiedniego wzrostu masy mięśnia sercowego, wielkości płuc, gęstości kości czy sprawności układu odpornościowego.