Choroby

Artykuły

Wcześniaki są w większym stopniu niż dzieci urodzone o czasie narażone na problemy psychiczne i uzależnienia w okresie młodości i wczesnej dorosłości - tak wynika z opublikowanego w tym miesiącu olbrzymiego badania obserwacyjnego przeprowadzonego w Szwecji.
Na podst. Pediatrics 2009;123
Rośnie zainteresowanie skutecznością medycyny wspomagającej i alternatywnej (Complementary and Alternative Medicine - CAM) w leczeniu depresji jednobiegunowej.
W ostatnich latach okazało się, ze drażnienie nerwu błędnego prądem o natężeniu 0,1-3,5 mA na różnej jego wysokości wywołuje odmienne efekty, którą mogą być wykorzystywane w leczeniu różnych schorzeń.