Choroby

Artykuły

Leki rozszerzające oskrzela mogą nie działać u dzieci posiadających odmianę pewnego genu


Leki rozszerzające oskrzela mogą nie działać u dzieci  posiadających odmianę pewnego genu

Badanie opublikowane w grudniu 2009 r w Journal of Allergy and Clinical Immunology, alarmuje, że niektóre dzieci posiadające specyficzną odmianę genu Arg16 mogą nie reagować na leczenie salbutamolem, powszechnie stosowanym w przypadku duszności lekiem rozszerzającym oskrzela. Szacuje się, że 13% dzieci chorych na astmę nosi podwójną kopię tego wariantu genetycznego, i może być - jak twierdzą naukowcy – niewrażliwa na działanie tego leku. Następstwem tego może być większa niż u osób z prawidłowym wariantem genu podatność na atak astmy.

Gen Arg16 jest znany od dawna badaczom farmakogenetyki astmy ( nauki o związku genów z odpowiedzią na leki, w tym przypadku przeciwastmatyczne). Jego odmiany zmieniają odpowiedź leków działających poprzez pobudzenie receptora β2, znajdującego się w oskrzelach.

W cytowanym badaniu obserwowano przez okres 6 miesięcy 1182 młodych pacjentów z astmą ( w wieku od 3 do 22 lat) stosujących doraźnie w razie duszności salbutamol lub albuterol. Badanie to zasygnalizowało nową obserwację wymagającą dalszego potwierdzenia: Defekt genu Arg16 ma wpływ na nasilenie objawów astmy u dzieci i młodych dorosłych bez względu na to , czy stosują krótko- czy długo działające leki rozszerzające oskrzela .

Dodatkowo wydaje się, że ryzyko napadu astmatycznego zależne jest od dawki i jest znacząco wyższe u osób stosujących wyżej wymienione leki więcej niż raz dziennie.

Być może mamy więc do czynienia z paradoksalną sytuacją, kiedy chory przyjmuje leki przeciwastmatyczne, które akurat w jego przypadku - osoby posiadającej odmianę genu Arg16 - nie działają. Im więcej razy dziennie lek jest bezskutecznie stosowany (co zapewne zależy od ciężkości astmy i potrzeby sięgania po lekarstwo) – tym bardziej ryzyko napadu astmatycznego wzrasta.

Szybka przesiewowa metoda diagnostyczna, pozwalająca wykryć osoby z tym defektem genetycznym pozwoliłaby poprawić wyniki leczenia astmy.

Na podst. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, December 2009 (Vol. 124, Issue 6, Pages 1188-1194.e3)