Choroby

Artykuły

Dlaczego chorzy na schizofrenię źle rozpoznają emocje związane z wyrazem twarzy?


Dlaczego chorzy na schizofrenię źle rozpoznają emocje związane z wyrazem twarzy?

Rozpoznanie emocji wyrażanych za pomocą wyrazu twarzy jest u zdrowego człowieka zwykle niezauważalnym odruchowym procesem. Jest także niezwykle ważną dla codziennego funkcjonowania i przetrwania umiejętnością. Zaburzenia w tym procesie mogą powodować szereg negatywnych konsekwencji w codziennym życiu i utrudnień w kontaktach społecznych. Wiadomo, że u pacjentów chorych na schizofrenię występują zaburzenia we właściwej interpretacji obrazu twarzy - chorzy na schizofrenię mają trudności z powiązaniem obrazu twarzy z osobą jej właściciela, oraz z interpretacją emocji zawartych w mimice.

Autorzy cytowanego badania - Mikisha Doop i Sohee Park z Uniwersytetu Vanderbilt w Nashville (USA)- starali się ustalić na jakim poziomie procesu interpretacji wyrazu twarzy pojawia się zaburzenie u osób ze schizofrenią : czy dotyczy przetwarzania obrazu w korze wzrokowej, czy procesu analizy obrazu czy też odczytywania emocji zawartych w mimice.

Badanie prowadzone w grupie kilkunastu osób chorych na schizofrenię i w nieco większej grupie kontrolnej składającej się ze zdrowych psychicznie ludzi, wykazało, że u chorych na schizofrenię zaburzenia występują już w pierwszym etapie procesu analizy wzrokowej obrazu twarzy. Mózg chorego odbiera jakby inny, zdeformowany obraz niż ten, jaki notuje jego wzrok. Być może zaburzenia odczytywania emocji są po prostu następstwem odbioru zdeformowanego obrazu.

Na podst. Inefficient Face Detection in Schizophrenia
Yue Chen; Daniel Norton; Dost Ongur; Stephan Heckers
Posted: 04/28/2008; Schizophr Bull. 2008;34(2):367-374.
© 2008 Oxford University Press