Choroby

Artykuły

Osoby z padaczką w pracy


Osoby z padaczką w pracy

Jak wynika z najnowszych badań Instytutu Badawczego Pentor, zrealizowanych na zlecenie Polskiego Towarzystwa Epileptologii i firmy UCB (Badanie PRO-EPI), połowa ankietowanych uważa, że wszystkie osoby chore na padaczkę mogą w ten czy inny sposób pracować zawodowo.

Rzeczywista sytuacja zawodowa osób z padaczką wygląda w Polsce następująco:

  • prawie połowa takich osób pracuje zawodowo, a większość z nich pracuje w pełnym wymiarze godzin,
  • co dziesiąta osoba z padaczką pracuje jako kasjer lub pracownik biurowy, ale są także informatycy, księgowi, nauczyciele, lekarze, prawnicy...
Widać więc, że jest wiele zawodów, które osoby z padaczką mogą z powodzeniem wykonywać, zajmując stanowiska od podstawowych po kierownicze. Wiele chorych woli jednak starać się o rentę.

Badanie PRO-EPI pokazuje także , że większość dorosłych pacjentów pracujących zawodowo informuje swojego bezpośredniego przełożonego i kolegów z pracy o chorobie. Takie postępowanie akceptują zarówno lekarze jak i badana grupa przeciętnych obywateli. Zdarza się, jednak, że osoby chore na padaczkę ukrywają swoją chorobę, głównie z obawy przed zwolnieniem, odsunięciem od swoich obowiązków oraz gorszym traktowaniem.

Wśród osób z padaczką, które nie pracują zawodowo 2/3 kiedyś pracowało, a obecnie nie pracują głównie, dlatego, że choroba uniemożliwiła im pracę (46%) lub zostali zwolnieni ze względu na chorobę (17%) (slajd powyżej).

Według lekarzy, właściwie żaden rodzaj padaczki nie uniemożliwia choremu całkowicie podjęcia pracy zawodowej. Warunkiem jest tutaj brak innych, dodatkowych schorzeń mogących stanowić przeciwwskazanie do podjęcia pracy.

Pewne jest natomiast to, że osoby z padaczka nie mogą pracować we wszystkich zawodach. W tej kwestii ograniczenia są dobrze znane zarówno lekarzom, jak i dorosłym pacjentom.

Niepracujące osoby z padaczką , które nie chcą podejmować pracy, swoją decyzje uzasadniają:
  • obawą przed złym traktowaniem ze strony współpracowników,
  • większą opłacalnością renty niż pracy zawodowej
  • obawą przed wystąpieniem napadu padaczkowego w pracy, którym wystraszą kolegów
  • tym, że nikt nie będzie umiał im pomóc w czasie napadu.
Jak widać, głównie są to powody związane z potrzebą akceptacji społecznej…

Badanie PRO-EPI to pierwsze w Polsce tak kompleksowe badanie, dotyczące społecznych aspektów padaczki. Zostało zainicjowane przez Polskie Towarzystwo Epileptologii oraz firmę farmaceutyczną UCB, a zrealizowane przez Instytut Badawczy Pentor. Badanie realizowano w okresie luty - marzec 2009, na reprezentatywnej próbie Polaków (N=1042), wśród lekarzy neurologów (N=179), wśród dorosłych pacjentów z padaczką (N=1019), wśród rodziców dzieci z padaczką (N=313) oraz wśród dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów (N=200).