Choroby

Artykuły

Rozpoznanie astmy u małych dzieci


Rozpoznanie astmy u małych dzieci

Zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych, astma w 30% rozpoczyna się przed ukończeniem 1 roku życia, a kolejne 20% ma początek przed 2 r.ż. 70% chorych ma objawy przed ukończeniem 3 lat.
Niestety mimo rozwoju metod diagnostycznych i stepu wiedzy na temat astmy, nadal nie jest łatwo wyodrębnić te dzieci, które należą do grupy ryzyka rozwoju astmy lub też mają jej pierwsze objawy, od tych, które chorują na inne schorzenia, np. częstsze zapalenia oskrzeli i oskrzelików, które u dzieci często przebiegają ze świszczącym oddechem, anafilaksja, mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna oraz inne).

Ostatnio uaktualniono tzw. wskaźnik API (Athma Predictive Index) - Index przewidywania astmy : Astmę rozpoznaje się dziecka u dziecka do 4 r. ż., jeżeli występują co najmniej 4 epizody świszczącego oddechu w ciągu roku , a dodatkowo występuje co najmniej jedno z kryteriów większych ( uczulenie na alergeny wziewne, atopowe zapalenie skóry u dziecka, astma u jednego z rodziców) lub dwa spośród kryteriów mniejszych (świszczący oddech bez infekcji, poziom eozynofili – białych krwinek kwasochłonnych > = 4%, uczulenie na alergeny pokarmowe, alergiczny nieżyt nosa) .

W trakcie stawiania rozpoznania astmy u małego dziecka, powinno się także obowiązkowo wykonać rtg klatki piersiowej dziecka, a nierzadko wyeliminować inne przyczyny kaszlu i świszczącego oddechu w konsultacji z kardiologiem, laryngologiem, alergologiem i po wykonaniu szeregu badań laboratoryjnych.

Sposobem na sprawdzenie czy rozpoznanie jest słuszne jest często próba leczenia i poprawa zdrowia po lekach rozszerzających oskrzela lub/i przeciwzapalnych. Rodzice dzieci chorych często nie akceptują faktu, że diagnoza astmy pojawiła się dopiero po pewnym czasie. Inna sprawa, że czas ten w wielu przypadkach jest zbyt długi – rozpoznanie astmy u małych dzieci jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne.

Na podst. „Astma u małych dzieci” Dr n. med. Łukasz Błażowski, Medical Tribune14/2009