Choroby

Artykuły

Wysokie ryzyko padaczki przez 10 lat po urazie głowy


Wysokie ryzyko padaczki  przez 10 lat po urazie głowy

W marcu 2009 w prestiżowym medycznym piśmie Lancet opublikowano wyniki badania duńskich badaczy na temat związku urazu głowy z późniejszym wystąpieniem padaczki. Na podstawie narodowego rejestru szpitalnego przeanalizowano dane 1,6 mln Duńczyków urodzonych w latach 1977-2002.
Wyliczono, że po lekkim urazie mózgu, także ze złamaniem kości czaszki ryzyko padaczki wzrasta dwukrotnie, natomiast po ciężkim urazie mózgu aż 7-krotnie !
Ryzyko wystąpienia padaczki utrzymuje się przez kolejnych 10 lat po urazie głowy i obniża się w niewielkim stopniu z biegiem czasu: po 10 latach osoby po lekkim urazie mózgu nadal mają ryzyko wystąpienia padaczki 1,5 raza wyższe niż zdrowa populacja, a osoby po ciężkim urazie głowy 4,5 raza wyższe. Ryzyko to jest wyższe u osób po 15 roku życia, oraz wyższe w rodzinach, w których występowała epilepsja.
Wspomniane duńskie badanie jest prawdopodobnie pierwszą tego typu oceną długości utrzymywania się wysokiego ryzyka padaczki po przebyciu urazu głowy. Przedstawione liczby skłaniają do otwarcia dyskusji na temat możliwości zapobiegania rozwojowi ogniska padaczkowego u osób po urazie głowy.

Na podst. Lancet 2009, 373:1105-1110