Choroby

Artykuły

1 na 4 dzieci w dużych miastach jest zagrożone astmą


1 na 4 dzieci w  dużych miastach  jest zagrożone astmą

Od dawna wiadomo było, że u dzieci z dużych aglomeracji miejskich lub przemysłowych astma występuje ponad dwukrotnie częściej niż w ogólnej populacji. Skażenie powietrza spalinami uznawane było dotąd przede wszystkim za czynnik wyzwalający objawy astmy („trigger” objawów).

W badaniu grupy z Uniwersytetu Cincinatti po raz pierwszy udowodniono bezpośredni związek skażenia środowiska ze zmianami aktywności pewnego genu, odpowiedzialnego za budowę błony komórkowej komórek w płucach.

W badaniu opisanym w PLoS One (internetowa otwarta platforma komunikacji badaczy) poddano badaniu próbki krwi pępowinowej pobrane w czasie porodu 56 dzieci, u których później w wieku około 5 roku życia rozpoznano astmę. Matki tych dzieci okres ciąży spędziły w okolicy miejskiej o wysokim stopniu skażenia powietrza. Badacze mieli także do dyspozycji archiwum zapisów składu próbek powietrza tej okolicy sprzed kilku lat.

Badania genetyczne krwi pępowinowej dzieci wykazały, że dzieci urodziły się ze zmodyfikowaną aktywnością genu ACSL3. Wykazano ścisły związek tych zmian z substancjami zawartymi w spalinach (PAHs - wielopierścieniowe aromatyczne węglowodory) w powietrzu miejsc, gdzie mieszkały w czasie ciąży matki.

- Jest to przykład zmiany epigenetycznej, gdzie czynniki środowiskowe poprzez metylację wpływają na aktywność genów (włączają je lub wyłączają), choć nie powodują ich uszkodzenia (mutacji) – mówi dr Shuk-mei Ho, szef grupy badawczej , dyrektor Center for Environmental Genetics na Uniwersytecie Cincinnati

Wyniki badania wymagają potwierdzenia w większej grupie pacjentów. Gdyby jednak się potwierdziły, oznaczanie aktywności genu ACSL3 mogłoby stać się badaniem przesiewowym, pomocnym we wczesnym wykrywaniu przypadków astmy związanych ze skażeniem środowiska. Wczesne wykrycie pierwszych objawów astmy i wczesne rozpoczęcie właściwego leczenia może zapobiec wytworzeniu się trwałych i nieodwracalnych zmian w mięśniówce i śluzówce oskrzelików.

Przyczyny astmy są różne i nie wszystkie jeszcze poznane - modyfikacja genu ACSL3 jest prawdopodobnie tylko jedną z kilku.

Na podst. MyasthmaCentral.com