Choroby

Artykuły

Nadumieralność mężczyzn w Polsce


Nadumieralność mężczyzn w Polsce

Podczas konferencji „Różnice w zdrowiu w populacji Polski” Profesor Witold Zatoński przedstawił dane z międzynarodowego raportu analizującego stan zdrowia 290 mln mężczyzn z 34 krajów Europy. Dane te jednoznacznie wskazują, że co czwarty mężczyzna w Europie umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Najbardziej długowieczni okazują się być Szwedzi, którzy w 80% dożywają emerytury. Im dalej na wschód tym gorsze prognozy dla mężczyzn, co związane jest głównie z nałogowym paleniem tytoniu (50% przyczyny większej śmiertelności) i piciem alkoholu (25% przyczyny większej śmiertelności).

U podłoża nadumieralności mężczyzn w pierwszej kolejności należy wymienić choroby układu krążenia, w drugiej kolejności choroby nowotworowe - w Polsce najczęściej rak płuc. U ponad 2/3 pacjentów rozpoznanie raka płuc następuje zbyt późno, kiedy jest on zaawansowany miejscowo lub doszło do przerzutów. Mężczyźni w o wiele mniejszym stopniu niż kobiety zainteresowani są profilaktyką zdrowia. Kiedy w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II w ramach międzynarodowego projektu zaproszono obecnych i byłych palaczy w wieku 50-74 lata na bezpłatne wykonanie wielorzędowej tomografii komputerowej, okazało się, że zebranie 1800 chętnych nie jest proste i wymagało dodatkowych działań rekrutacyjnych.

Poza nałogami, niehigienicznym trybem życia i brakiem profilaktyki, bodaj czy nie najważniejszą przyczyną złego stanu zdrowia mężczyzn jest ich mentalność. Mężczyźni obawiają się szpitala, badań i diagnozy. Zjawisko dysymulacji – ukrywania lub bagatelizowania objawów choroby – spotykane jest przez lekarzy znacznie częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet.

45 letni Polak może spodziewać się jeszcze 29 lat życia jeśli rzuci palenie, nie będzie nadużywał alkoholu, unikał stresu i ryzykownych zachowań, a zacznie regularnie uprawiać sport i dbać o relacje międzyludzkie. Co smutne, dotyczy to także mężczyzn - lekarzy…

Na podst.
„Meskie sprawy i sprawki” Natalia Adamska-Golińska. Puls- Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 2/3 2012/