Choroby

Artykuły

Opinia nr18


Primo - Dzienniczek jest dla mnie przydatny przede wszystkimi dlatego, gdyż wymusza niejako obserwację samego siebie. Zwraca mi uwagę wprost na te objawy SM, które pewnie bym zignorował, albo w ogóle, których bym nie dostrzegł. Duo - Ważniejsza dla mnie jest część będąca ilustracją zmian w postaci wykresu, ale mam pełną świadomość, że bez pierwszej części - czyli danych nie byłoby drugiej. Tertio- Nie jest trudny do wypełnienia. Przyznać muszę, że pytania skonstruowane są jasno i precyzyjnie. adirau