Choroby

Artykuły

Kłopoty ze wzrokiem u osób chorych na astmę


Kłopoty ze wzrokiem u osób chorych na astmę

Od dawna wiadomo, że wysokie dawki przewlekle stosowanych doustnych sterydów są przyczyną zaćmy posterydowej oraz zwiększają ryzyko jaskry.

Zaćma (katarakta) polega na zmętnieniu soczewki oka i nieprawidłowym rozszczepianiu światła. Chory ma pogorszona ostrość wzroku, źle ocenia odległość, rażą go zwłaszcza ostre światła i kontrasty (część chorych mówi, że „lepiej widzi w ciemności”). Zaćma zaawansowana widoczna jest w postaci zmętnienia, a ciężka zaćma jako tzw. ”białe oko”.

Jaskra z kolei to choroba polegająca na zwiększeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i ucisku na nerw wzrokowy, który ulega stopniowemu uszkodzeniu i zanikowi widocznemu w badaniu dna oka. Chory na jaskrę może mieć w okresie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego obniżoną ostrość widzenia, tzw. ‘koła tęczowe” przed oczyma. Podstępność tej choroby polega jednak na tym, że w okresach pomiędzy atakami jaskry zmiany mogą nie być widoczne w badaniu okulistycznym do czasu pojawienia się zmian zwyrodnieniowych na tarczy nerwu wzrokowego.

Poza sterydami doustnymi w dużych dawkach, sterydy stosowane w formie nebulizacji z użyciem maski mogą w podobnym mechanizmie działać niekorzystnie na oko – nieszczelna maska pozwala przedostawać się kropelkom leku w bezpośrednie sąsiedztwo oczu. Z tego powodu nebulizacja sterydami u małych dzieci powinna odbywać się w asyście rodziców, pilnujących szczelności maski (a także umycia buzi bezpośrednio po zabiegu, aby zapobiegać posterydowym zakażeniom grzybiczym okolicy ust). Ponad to dąży się do jak najszybszej nauki małych dzieci stosowania nebulizatora z ustnikiem, a nie z maseczką.

Związek z zaćmą i jaskrą sterydów podawanych doustnie czy bezpośrednie działanie mgły sterydowej na oczy – są faktem powszechnie znanym. Nie było natomiast do tej pory jednoznacznej opinii w kwestii, czy sterydy wziewne podawane z inhalatora/dysku także zwiększają ryzyko zaćmy. W maju 2011 roku podczas dorocznego Kongresu Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii przedstawiono wyniki ponad 16 letniej obserwacji 148 dzieci chorych na astmę, stosujących wziewnie budesonid oraz 53 zdrowego rodzeństwa. Wyniki tego badania zdają się wskazywać na brak wpływu wziewnych sterydów na rozwój zaćmy i jaskry.

Na podst.
American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) 2011 Annual Meeting: Abstract L4. Presented March 21, 2011, No Increased Risk for Cataracts in Asthmatics Taking Inhaled Steroids - Medscape Medical News © 2011 WebMD, LLC