Choroby

Artykuły

Akupunktura łagodzi objawy w depresji u chorych w ciąży


Akupunktura łagodzi objawy w depresji u chorych w ciąży

Ok.10-15% kobiet w ciąży ma rozpoznawane objawy depresji. Zaliczają się do tej grupy zarówno te kobiety, które nigdy wcześniej nie chorowały, jak i leczące się od lat pacjentki, które zaszły w ciążę. Depresja w ciąży jest stanem, w którym zagrożone jest zdrowie zarówno matki jak – pośrednio- dziecka. Dlatego też leczenia farmakologiczne jest często w takich przypadkach kontynuowane. Jednakże wiele kobiet obawiając się skutków niepożądanych leków przeciwdepresyjnych, porzuca leczenie w ciąży, co pogarsza ich stan psychiczny.

Druga alternatywa leczenia depresji w ciąży – elektrowstrząsy – choć skuteczne i bezpieczne dla matki i dziecka, w powszechnym odbiorze są rzadko akceptowane u ciężarnej.

Stąd poszukiwania innych, alternatywnych sposobów łagodzenia depresji w ciąży.

Według amerykańskiego badania, opublikowanego przez lekarzy z Kliniki w Stanford w Kalifornii, akupunktura może być skuteczną metodą walki z depresją w czasie ciąży.

Badanie, o którym mowa przeprowadzono zgodnie z zasadami GCP (Good Clinical Practice- Dobrej Praktyki Klinicznej). W badaniu wzięło udział 150 kobiet, które miały zdiagnozowaną według obowiązujących kryteriów depresję. Pacjentki losowo podzielono na trzy grupy: jedna otrzymywała akupunkturę w miejscach uznawanych za odpowiedzialne za poprawę nastroju, druga grupa w przypadkowych miejscach, a trzecia poddawana była masażowi ciała.

Po 4 i 8 tygodniach analizowano według Kwestionariusza Hamiltona stopień nasilenia objawów depresji w stosunku do wartości wyjściowych. Okazało się, że kobiety leczone akupunkturą w miejscach „przeciwdepresyjnych” aż w 63% zgłosiły poprawę samopoczucia. Wynik ten był statystycznie istotny (P<0,5) . Dwie pozostałe grupy miały podobne wyniki na poziomie 44% poprawy samopoczucia ( nie istotny statystycznie, który należy uznać za niezwykle wysoki efekt placebo).

Dodatkowo kobiety z grupy pierwszej, które potrzebowały leczenia farmakologicznego, znacząco lepiej reagowały na to leczenie, niż pacjentki z dwu pozostałych grup.

Badanie to wskazuje na akupunkturę specyficzną dla leczenia depresji, jako metodę skuteczną i możliwą do poważnego zastosowania w leczeniu depresji u kobiet w ciąży.

Warto wiedzieć, ze w przeciwieństwie do wielu alternatywnych propozycji leczenia depresji (ziołolecznictwo, masaże, joga, suplementy diety), akupunktura oraz hipnoza uzyskały od WHO status terapii przeznaczonej do leczenia depresji i nerwic, mogącej być uzupełnieniem leczenia farmakologicznego, jak i psychoterapii.

Przeczytaj także Alternatywnie w depresji
Na podst: Obstetrics & Gynecology: March 2010 – Vol. 115; Issue 3: 511-520