Choroby

Artykuły

W stronę partnerskiego modelu leczenia astmy, alergii i POChP


W stronę partnerskiego modelu leczenia astmy, alergii i POChP

Model partnerski nie jest jedynie atrakcyjnym narracyjnie sformułowaniem. Jest faktem, o silnych przesłankach naukowych, empirycznych, który jednocześnie intuicyjnie akceptujemy i wspieramy, jednak w praktyce często nie potrafimy zastosować.

Współczesne wyniki z zakresu oceny technologii medycznych dowodzą, że relacja oparta na edukacji i obopólnym zaufaniu pomiędzy lekarzem i pacjentem podnosi skuteczność leczenia do 50 %.

Planowane forum poświęcone będzie wymianie doświadczeń i wiedzy na temat najnowocześniejszych metod profilaktyki, leczenia i monitorowania astmy, alergii i POChP z uwzględnieniem perspektywy lekarza i pacjenta. Zostaną zaprezentowane przypadki osiągnięcia w praktyce efektu synergii przy zastosowaniu partnerskiego modelu podejścia do zarządzania chorobą. Model ten zakłada obustronne zaangażowanie i współdziałanie ze strony leczącego i leczonego.

Spotkanie odbędzie się w środę, 11 maja 2011 roku w Warszawie, w Centrum Zielna przy ulicy Zielnej 37, Sale: Warszawa, Berlin, Europa, piętro V i VI
Konferencję poprowadzi dr Piotr Dąbrowiecki

Forum trwać będzie od godz. 9tej do 18:30. W programie wykłady, zajęcia, konsultacje i badania. Zarówno dla pacjentów jak i lekarzy.

Zobacz szczegółowy program Forum