Choroby

Artykuły

Alergia chroni mózg przed niektórymi nowotworami?


Alergia chroni mózg przed niektórymi nowotworami?

Jak się okazuje, bycie alergikiem może mieć też swoje dobre strony. Ostatnie niemieckie badanie oceniające historie zdrowia 1031 osób, opublikowane w lutym 2011 roku w Cancer Epidemiology wykazuje, że alergicy mają mniejsze (niż nie-alergicy) ryzyko rozwoju niektórych nowotworów mózgu, a redukcja tego ryzyka jest wprost proporcjonalna do ilości alergenów, na które są uczuleni.
Wyniki te potwierdzają wcześniejsze doniesienia na temat rzadszego występowania glejaka u alergików, jednak po raz pierwszy odnoszą się także do typu alergii. Co ciekawe, dla „protekcyjnego działania” na mózg nie ma znaczenia rodzaj alergii – czy jest to sezonowa alergia na pyłki roślin, czy na sierść zwierząt, czy też alergia pokarmowa.

W przeciwieństwie do innych doniesień badanie niemieckie nie potwierdza natomiast sugerowanego związku miedzy wieloletnim stosowaniem leków przeciwhistaminowych a większym ryzykiem wystąpienia glejaka.

Badanie polegało na analizie historii medycznej grupy 1031 osób w wieku 18-80 lat, wśród których 419 osób miało rozpoznanie glejaka mózgu, a 612 nie. Osoby z rozpoznaniem glejaka mózgu znacząco rzadziej raportowały występowanie jakiejkolwiek alergii niż osoby bez glejaka.

„Badania zaprojektowane w ten sposób są trudne do interpretacji i mogą prowadzić do wyciągania wzbudzających kontrowersje wniosków” – mówi Dr Jeffrey Raizer, dyrektor programu neuroonkokologii z Uniwersytetu w Chicago – „To, czego nie wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć - to ilu pacjentów z alergią rozwinie w przyszłości glejaka, w porównaniu do grupy bez alergii”.

Na podst. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, Feb 2011, Vol. 34, Issue 1