Choroby

Artykuły

Leczony zdobył Mont Blanc... i wyczerpał limit leków refundowanych


Leczony zdobył Mont Blanc... i wyczerpał limit leków refundowanych

22 letni dziś Krzysztof Ciupek zachorował na stwardnienie rozsiane 5 lat temu, w drugiej klasie liceum. Pierwszy objaw był bardzo typowy dla SM - pogorszenie widzenia w jednym oku, spowodowane zapaleniem nerwu wzrokowego. Rozpoznanie stwardnienia rozsianego padło po serii badań – rezonansie magnetycznym oraz badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Po wystąpieniu kolejnego rzutu został zakwalifikowany do leczenia lekami immunomodulujacymi. Przyjmował je od listopada 2007 prawie do końca 2010 roku, czyli tyle ile czasu w Polsce leczenie to jest refundowane. W wyjątkowych przypadkach refundacja leczenia przedłużana jest o rok.
Krzysztof jest osobą bardzo aktywną. Zdał maturę, dostał się na studia na Uniwersytet Śląski. Uprawia sport - jazdę rowerem, bieganie, wspinaczkę skałkową, chodzi po górach, w zeszłym roku zdobył Mont Blanc.

Po wyczerpaniu limitu na leczenie refundowane przez państwo polskie, Krzysiek podobnie jak setki innych chorych na SM Polaków, musi sobie radzić sam, jeśli chce w dalszym ciągu hamować postęp choroby. Miesięczne leczenie kosztuje 2150 zł, a zatem roczny koszt to 26 tysięcy złotych. Razem z Krzyśkiem pieniądze zbierają jego bliscy.

Możesz pomóc i Ty! Czytaj więcej na www.jaworznonaszemiasto.pl

Niestety Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) nie planuje rekomendować zniesienia limitu czasowego dla leczenia SM immunomodulującymi lekami, a jedynie wydłużyć go do lat pięciu. We wszystkich krajach Unii Europejskiej leczenie immunomodulujace w SM stosowane jest bez ograniczeń czasowych, tj. tak długo, jak długo przynosi ono efekty i pacjent czuje się lepiej.

Sytuacja setek osób w sytuacji podobnej jak Krzysztof, stała się przedmiotem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsianie oraz Fundacji Watch Health Care (WHC), która działa w Polsce od 2010.

Celem działania fundacji WHC jest gromadzenie i prezentacja sprawdzonych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp jest w Polsce utrudniony. Fundacja nie tylko wskazuje obszary nierówności w zakresie dostępu do świadczeń medycznych, ale także określa sposoby zmiany negatywnego stanu rzeczy. Jest w pewnym sensie cenzorem i dyskutantem decyzji wydawanych przez państwową Agencję Oceny Technologii Medycznych. W fundacji działają przedstawiciele wielu dziedzin : zarówno lekarze, jak i prawnicy, ekonomiści, socjolodzy i dziennikarze.

Być może wspólne działanie Fundacji WHC oraz PTSR doprowadzi do wprowadzenia w życie zgłoszonego w 2005 roku Narodowego Programu Leczenia i Rehabilitacji Chorych na SM. Wówczas, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskie, Krzysztof i inni chorzy na SM nie musieliby martwić się o zdobycie środków na leki hamujące postęp choroby.

Czytaj Także: Szansa na zniesienie limitu wiekowego dla leczenia immunomodulujacego w SM

Na podst. www.jaworznonaszemiasto.pl www.korektorzdrowia.pl