Choroby

Artykuły

U których dzieci niedobór hormonu wzrostu utrzyma się w wieku dorosłym?


U których dzieci niedobór hormonu wzrostu utrzyma się w wieku dorosłym?

U pewnej grupy dzieci z niedoborem wzrostu w dzieciństwie, wydzielanie GH jest upośledzone także w wieku dojrzałym (niedobór GH po osiągnięciu dorosłości ma swoje zdrowotne następstwa. Prowadzenie obserwacji utrwalonego niedoboru GH utrudnia fakt, ze kryteria rozpoznania niedoboru GH są inne u dorosłych i w dzieciństwie.

Obecnie wydaje się, że nie istnieje coś takiego jak normalizacja wydzielania GH w okresie dojrzewania u części dzieci z niedoborem GH w dzieciństwie. Badania wskazują raczej na prawdziwość teorii, że wyjściowo istnieje grupa dzieci, która zapewne będzie miała utrwalony niedobór GH także w wieku dorosłym. Jak rozpoznać te dzieci?

Ciekawe wnioski przedstawiła dr Urszula Oczkowska Kliniki Pediatrii i Poradni Endokrynologicznej w Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w artykule opublikowanym w Endokrynologii Pediatrycznej. W swojej pracy autorka poddała analizie dane na temat 100 dzieci. Wyniki pracy wskazują na to, ze utrwalony niedobór GH ( u dzieci bez organicznego podłoża choroby np. guzów przysadki) zależy od zespołu kilku czynników - zwłaszcza łącznego wystąpienia tych cech - na które składają się:

    1. Opóźnienie wieku kostnego równe lub poniżej 55%.
    2. Niedobór wysokości w stosunku do średniej wysokości rodziców (na poziomie ≤ – 2,64 SD)
    3. Zwolnienie szybkości wzrastania w odniesieniu do wieku kostnego (≤ – 3,95 SD )
    4. Ujawnienie niedoboru wysokości ciała w pierwszych latach życia
Okazuje się, że nie ma znaczenia wiek rozpoznania niedoboru GH w dzieciństwie, ani szybkość wzrastania w odniesieniu do wieku metrykalnego. Pewne znaczenie (80% zgodności) mają wyniki przeprowadzonych w dzieciństwie testów prowokacyjnych na wydzielanie GH : utrwalony niedobór GH stwierdza się u 64%-74% dzieci z poziomem wydzielania GH w dzieciństwie poniżej 5 ng/ml oraz 19% -29% z poziomem wydzielania GH w zakresie 5 -10 ng/ml . Jednak badanie to jest decydujące raczej dla wykluczenia trwałego niedoboru hormonu wzrostu, niż jego potwierdzenia rokowniczego.

Wnioski z tych obserwacji potwierdzają zalecenia Growth Hormone Research Society do oceny wydzielania GH.

Na podst. „U których dzieci niedobór hormonu wzrostu utrzyma się przez całe życie” U. Oczkowska, Endokrynologia Pediatryczna Tom. 4/2005 Nr 1(10)