Choroby

Artykuły

30 ćwiczeń oddechowych


30 ćwiczeń oddechowych

Dzieci chore na astmę powinny brać czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego. Prezentujemy ćwiczenia oddechowe dla dzieci chorych na astmę, przydatne także dla dorosłych, zebrane przez mgr. Irenę Jurek, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 15 w Rzeszowie.

Wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi chorymi na astmę:

 • Przy ćwiczeniach oddechowych należy:
  • nauczyć dzieci oddychania torem brzusznym (przeponowym)
  • skupić się na nauczaniu pełnego, głębokiego, przedłużonego wydechu (zapewni on automatycznie głęboki wdech)
  • uczyć dzieci pogłębionego oddychania, zwłaszcza w przerwach między ćwiczeniami
  • wdech zawsze wykonuje się nosem a wydech ustami
  • stosunek wdechu do wydechu – 3 do 1
 • Cel ćwiczeń oddechowych:
  • nauka prawidłowego rytmu oddychania
  • rozwinięcie i usprawnienie układu oddechowego
  • utrzymanie kondycji i sprawności fizycznej
  • zachowanie prawidłowej postawy ciała
  • zapobieganie deformacjom klatki piersiowej
  • poprawa ruchomości i kształtu klatki piersiowej
  • zwiększenie pojemności życiowej i wentylacji płuc
 • Stosując ćwiczenia oddechowe należy pamiętać o dwóch zasadach:
   1. Nie powinno się stosować ćwiczeń pogłębionego oddychania w narzuconym, wspólnym dla całego zespołu rytmie, niezgodnym z indywidualnym zapotrzebowaniem tlenowym organizmu – dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe we własnym tempie!
   2. Nie powinno się stosować jednorazowo dużej ilości ćwiczeń pogłębionego oddychania, gdyż może to doprowadzić do hiperwentylacji.
Dzieci chore na astmę tak jak dzieci zdrowe powinny brać udział w grach i zabawach prowadzonych na zajęciach wychowania fizycznego ( zabawy ze śpiewem, zabawy i gry orientacyjno-porządkowe, zabawy i gry na czworakach, zabawy i gry z mocowaniem, zabawy i gry bieżne, wyścigi na wesoło, zabawy i gry rzutne zabawy i gry skoczne, zabawy i gry kopne, gry drużynowe)
Dzieci chore na astmę mogą również wykonywać ćwiczenia związane z intensywnym wysiłkiem: trening interwałowy (przerywany)-krótki czas wysiłku 1-2 minuty i dłuższy czas przerwy.

Przykłady ćwiczeń oddechowych znajdują się na stronie: www.spbudziwoj.itl.pl