Choroby

Artykuły

Projekt HELPS – zdrowie fizyczne osób z doświadczeniem choroby psychicznej


Projekt HELPS – zdrowie fizyczne osób z doświadczeniem choroby psychicznej

Podstawowym celem tego badania, toczącego się równocześnie w wielu krajach Europy, jest zwrócenie uwagi na zdrowie fizyczne osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Dotychczas zdrowie fizyczne osób z doświadczeniem choroby psychicznej było traktowane w sposób marginalny lub wręcz pomijane w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej. Mówiono, co prawda o objawach ubocznych stosowania leków psychotropowych i ich wpływie na zdrowie fizyczne, jednakże sukces leczenia był głównie postrzegany poprzez poprawę zdrowia psychicznego.

Dziś nadszedł w końcu czas na spojrzenie w sposób całościowy uwzględniający także zdrowie fizyczne i ogólną, jakość życia osób przewlekle chorujących psychicznie. W ten nurt nowoczesnego i kompleksowego leczenia wpisuje się projekt HELPS.

Unikalny charakter badania HELPS to potraktowanie, jako ekspertów na równi osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ludzi zawodowo zajmujących się zdrowiem psychicznym (lekarzy, terapeutów, pielęgniarki, psychologów, sanitariuszy i innych). W pierwszej fazie tego badania przeprowadzono ponad 30 spotkań z około 12 osobowymi grupami pacjentów i tyleż z zawodowcami. W ramach tych spotkań nazywanych grupami fokusowymi dyskutowano na temat aktualnej sytuacji zdrowotnej osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Zastanawiano się wspólnie jak poprawiać kondycję zdrowotną chorujących przewlekle oraz spisywano przykłady dobrej opieki zdrowotnej, przykłady skutecznej profilaktyki. Spotkania te odbywały się w 15 europejskich krajach, a ich wyniki zostały następnie zebrane, porównane i uzupełnione o wiedzę z publikacji zawartych w różnych czasopismach naukowych w całej Europie.

Konsekwencją powyższych prac było wyłonienie 5 najistotniejszych dla Europy obszarów dotyczących zdrowia fizycznego chorujących psychicznie. Ustalono, że obszary te to:

    1. PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE

    2. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

    3. OGRANICZANIE PALENIA PAPIEROSÓW

    4. OGRANICZANIE NADUŻYWANIA ALKOHOLU

    5. HIGIENA JAMY USTNEJ

Po wyłonieniu powyższych obszarów przyszedł czas na zbudowanie sposobów wzmacniania zdrowia fizycznego osób przewlekle chorujących psychicznie. Wzmacnianie dbałości o zdrowie fizyczne to profilaktyka i/lub leczenie. Projekt HELPS proponuje w tym miejscu pakiet oddziaływań prozdrowotnych. W różnych krajach Europy pakiety te nieco się różnią niemniej każdorazowo mają na celu wspieranie osób z doświadczeniem choroby psychicznej w drodze do dbania o swoje zdrowie fizyczne. Często zdarza się, że takie dbanie o zdrowie fizyczne bywa trudne w związku, z czym HELPS ma pomóc w znajdowaniu motywacji do dbania o siebie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami zapraszamy na stronę projektu www.helps-net.eu/languages/polish.htm

Katarzyna Lech
czp@ipin.edu.pl