Choroby

Artykuły

Znieczulenie do operacji a padaczka


Znieczulenie  do operacji  a padaczka Padaczka nie jest przeciwwskazaniem do żadnego rodzaju znieczulenia.

Przed operacją
W przeddzień planowanego zabiegu operacyjnego anestezjolog odbywa tzw. wizytę przedoperacyjną i zbiera wywiad z pacjentem. Pyta o rodzaje i częstość napadów, przyjmowane leki i dawki tych leków. Ważne, aby nie zapomnieć powiedzieć wówczas także o ewentualnych innych chorobach współistniejących.
Stosowanie leków przeciwpadaczkowych należy kontynuować do dnia operacji, także rano w dniu operacji (bez popicia).
Jeśli operacja związana jest z jama brzuszną i chory nie będzie mógł jeść i pić po operacji (a czasem też przed) anestezjolog zmienia leczenie przeciwpadaczkowe doustne na leki dożylne. W takim przypadku bardzo przydatna jest konsultacja na piśmie od prowadzącego lekarza epileptologa - jakie leki dożylne sugerowane są w okresie okołooperacyjnym.

Wieczorem, w przeddzień zabiegu chory otrzymuje tzw. premedykację czyli leki o działaniu uspokajającym i nasennym; w przypadku chorych na padaczkę stosowane są długo działające benzodwuazepiny np. relanium czy lorazepam.

Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą powodować zwiększone prawdopodobieństwo krwawienia. W tych przypadkach pacjent otrzymuje witaminą K przez kilka tygodni przed zabiegiem. O tym jednak decyduje lekarz.

Znieczulenie
Prawie wszystkie współcześnie używane leki anestezjologiczne wywierają działanie przeciwdrgawkowe w dawkach terapeutycznych. A zatem zdecydowana większość leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym (tzw.”narkozie”) ma sama ze swej natury działanie korzystne dla osoby z padaczką.

Znieczulenie przewodowe regionalne (np. blokady splotu barkowego) lub centralne (czyli znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe nazywane potocznie „dolędźwiowym” ) także nie są przeciwwskazane u osób z padaczką.
Dlatego kobiety rodzące mogą bez przeszkód korzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu bez żadnych ogólnych przeciwwskazań. Czasem nawet, gdy ból i stres wywołują napad padaczkowy, padaczka uznawana jest za wskazanie medyczne do znieczulenia porodu.

Po operacji
W okresie pooperacyjnym istnieje nieznaczne podwyższone ryzyko wystąpienia napadu. Dlatego przy większych operacjach na jamie brzusznej, operowana osoba z padaczką musi w bezpośrednim okresie okołooperacyjnym otrzymywać leki przeciwdrgawkowe dożylnie i w sposób kontrolowany wracać do leczenia doustnego. Przy dużych operacjach i dłuższym czasie pozostawania na lekach dożylnych, przy powrocie do leczenia doustnego konieczne jest monitorowanie stężenia leku w surowicy.

Tryb jednodniowy zabiegów (taki, kiedy pacjent przychodzi rano na krótki zabieg w znieczuleniu ogólnym np. kolonoskopię, a wychodzi do domu po południu) nie jest polecany u osób z padaczką – powinny one zostać w szpitalu do następnego dnia.

Na podst. Oxford Handbook of Anaesthesia 2009