Choroby

Artykuły

Termoplastyka oskrzeli – nowa opcja w leczeniu ciężkiej astmy


Termoplastyka oskrzeli – nowa opcja w leczeniu ciężkiej astmy

W USA i Europie testowana jest aktualnie nowa zabiegowa metoda leczenia ciężkiej astmy. W nieopanowanej lekami astmie, na skutek stałego procesu zapalnego w oskrzelach dochodzi do tzw. ”przebudowy drzewa oskrzelowego” czyli przerośnięcia mięśni gładkich oskrzeli. Mięśnie te są w stanie permanentnej gotowości skurczowej na czynniki wywołujące skurcz.

Nowa metoda, zwana termoplastyką oskrzeli, albo inaczej leczniczą bronchoskopią, polega na wprowadzeniu do oskrzeli specjalnego bronchoskopu, który za pomocą fal radiowych podgrzewa mięśnie gładkie oskrzeli do temperatury 65 ºC przez około 10 sekund, rozpuszczając część przerośniętej tkanki. Działanie ciepłem 65 º C nie jest jednak wypalaniem, które mogłoby wywołać powstawanie blizn i nasilać stan zapalny. Pacjent poddawany dermoplastyce oskrzeli musi pozostać w szpitalu, ponieważ bezpośrednio po zabiegu może dojść przejściowego pogorszenia z powodu obrzęku oskrzeli.

Zobacz video animację

Pierwsze badania nad termoplastyką oskrzeli rozpoczęto w końcu 2007 roku. Do prób klinicznych kwalifikowano chorych z tzw. „ciężką astmą”, czyli takich, którzy mieli silne objawy astmy pomimo leczenia wysokimi dawkami wziewnych glikokortykosterydów, LABA i doustnych sterydów. Badania te dotyczyły około 297 chorych, leczonych w 30 klinikach w 6 krajach, a podsumowywano je etapowo po 6,9 i 12 miesiącach.

Wyniki wskazują na istotną statystycznie poprawę jakości życia (na podstawie kwestionariusza AQLQ) u 79% osób po termoplastyce ( w porównaniu do 64% z grupy kontrolnej). Dzięki termoplastyce spadła o 32% liczba napadów astmatycznych, a o 84% doraźnych wizyt na oddziale ratunkowym. W konsekwencji dało to 66% spadek absencji w pracy/szkole.

Amerykańska firma Asthmatx przedstawiła w maju 2010 roku wyniki 5-cioletnich doświadczeń z termobronchoskopem ALAIR®, potwierdzające długoterminowe bezpieczeństwo tej metody. W ciągu pięciu lat obserwacji pacjentów po termoplastyce oskrzeli nie stwierdzono powikłań w postaci odmy, zaburzeń pracy serca, a częstość efektów ubocznych, doraźnych wizyt w szpitalu czy parametrów płuc np.FeV1 utrzymywała się na stałym poziomie.
W kwietniu 2010 termobronchoskop ALAIR® uzyskał zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, na wprowadzenie do obrotu i stosowania w praktyce klinicznej z pewnymi zastrzeżeniami (np. w stosunku do osób z infekcją oskrzelową, rozrusznikiem serca, zaburzeniami krzepnięcia).

Metoda termoplastyki oskrzeli budzi u części lekarzy pytania. Astma bowiem jest chorobą drobnych oskrzelików, a nie dużych i średnich oskrzeli, do których może dotrzeć bronchoskop. Wiadomo jednak na pewno, że nowa metoda mimo, że nie zastąpi farmakoterapii, będzie nową szansą w leczeniu uzupełniającym osób z ciężką postacią astmy.

Na podst.
www.asthmatx.com oraz Medscape Medical News, April 2010.