Choroby

Artykuły

Zachowania agresywne u chorych na schizofrenię


Zachowania agresywne u chorych na schizofrenię

Osoby chore psychicznie postrzegane są często przez otoczenie jako jednostki niebezpieczne, bardziej agresywne, a zatem budzące strach. Lęk wywołują często niezrozumiałe zachowania chorych i pojawiają się opinie że osoby chore na schizofrenię powinny być izolowane ponieważ są niebezpieczne.

Tymczasem zgodnie z wynikami analizy danych pochodzących od kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Szwecji w 2006 roku, chorzy na schizofrenię tylko nieznacznie częściej (8%) niż tzw. osoby zdrowe (5%) , popełniają przestępstwa z zastosowaniem przemocy. W dodatku skłonność do agresji jest zdecydowanie zależna od tego, czy osoby ze schizofrenią nadużywają alkoholu lub narkotyków (w grupie uzależnionych schizofreników współczynnik aktów agresji wynosił 28%). Badania wykazały, iż 20-40 % agresywnych zachowań występowało w okresie ostrej psychozy. Osoby po kryzysie psychotycznym, stosujące regularnie leki nie wykazywały wyższej niż osoby zdrowe, skłonności do przemocy i agresji.

Badania te pozwoliły sformułować bardzo ważny wniosek – różnica w agresywnych zachowaniach osób zdrowych i chorych na schizofrenię, nie jest tak duża jak do tej pory sądzono, o ile schizofrenii nie towarzyszy uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Ciekawa analiza zachowań agresywnych osób ze schizofrenią przedstawiona została w pracy dwu polskich psychiatrów-kryminologów dr Józefa Kocura z Warszawy i dr Przemysława Cynkiera z Łodzi.
Autorzy zwracają uwagę, że agresja u osób ze schizofrenią może pojawić się jako następstwo zachowania otoczenia, w tym także samej ofiary: „Wpływ na to ma niekiedy już samo zachowanie ofiary wynikające z jej osobowości, które w okresie remisji pacjenta było tolerowane, a w psychozie odbierane jest jako prowokacyjne. Dużą rolę odgrywa nieostrożność osób przebywających w bezpośrednim towarzystwie chorego. W końcu znaczenie mają także wzajemne stosunki łączące potencjalną ofiarę i pacjenta. Otóż okazuje się, że najczęściej ofiarą przestępstw padają osoby bliskie chorej osobie, na co dzień przebywające w jego otoczeniu.” Autor wskazuje, że wielu groźnych sytuacji udałoby się uniknąć, gdyby w porę zareagowało najbliższe otoczenie chorego.

Na podst.
Seena Fazel, Grann M. The Journal of the American Medical Association 2009;301
J.Kocur, P.Cynkier “Uwarunkowania sytuacyjne czynów agresywnych dokonywanych przez chorych na schizofrenię” Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 319.324