Choroby

Artykuły

Hormon wzrostu u pacjentów z jego niedoborem nabytym w wyniku leczenia ostrej białaczki


Hormon wzrostu u pacjentów z jego niedoborem nabytym w wyniku leczenia ostrej białaczki ,p>Niedobór hormonu wzrostu (Gh)u osób dorosłych może wpływać negatywnie na ich układ sercowo-naczyniowy i ryzyko choroby wieńcowej. Dlatego w krajach rozwiniętych hormon wzrostu podawany jest nie tylko u dzieci, ale także u osób powyżej 18 r.ż , u których stwierdzono obniżony poziom Gh. (Przeczytaj więcej: Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych oraz Hormon nie tylko wzrostu)

Nową grupą pacjentów z nabytym niedoborem hormonu wzrostu stają się młodzi pacjenci po leczeniu ostrej limfoblastycznej białaczki. Jednym z elementów leczenia tej choroby jest radioterapia (naświetlanie) czaszki i mózgu, której efektem ubocznym może być zaburzenie prawidłowego wydzielania hormonu wzrostu przez przysadkę.

Badacze z Uniwersytetu w Lund w Szwecji opublikowali w czerwcu 2010 wyniki obserwacji dwu grup pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (średnia wieku 25 lat) : 16 pacjentów otrzymywało przez 5 lat hormon wzrostu, 13 pacjentów nie stosowało tej terapii.

Mimo, ze aktywność fizyczna i psychiczna w obu grupach pacjentów nie różniła się statystycznie, pacjenci stosujący hormonie wzrostu mieli statystycznie lepsze wyniki poziomu „dobrego cholesterolu” i apolipoproteiny B/A1 w surowicy krwi. Nie stwierdzono u nich przerostu mięśnia sercowego, ani zaburzeń tolerancji glukozy, co postulowały niektóre prace w odniesieniu do dłuższego stosowania preparatów hormonu wzrostu.

Wyniki tego badania są ważne ze względu na kolejne potwierdzenie bezpieczeństwa stosowania hormonu wzrostu przez dłuższy okres czasu u osób dorosłych z jego niedoborem ( wiele dzieci, które otrzymywały hormon wzrostu z w okresie wzrastania ma wskazania do jego dalszego stosowania po 18 roku życia).

Na podst. “Cardiovascular Risk, Cardiac Function, Physical Activity, and Quality of Life with and without Long-Term Growth Hormone Therapy in Adult Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia” C. Follin, U.Thilén, K. Österberg et al. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , June 2010