Choroby

Artykuły

W terapii astmy LABA zalecane ze sterydem


W terapii astmy LABA zalecane ze sterydem

Amerykańska agencja rządowa ds. bezpieczeństwa leków FDA (Food and Drug Administration) zaleca korzystanie z długodziałających leków rozszerzających oskrzela tylko w terapii skojarzonej z wziewnymi sterydami.

LABA (Long Acting ß2- agonists) to leki zawierające formoterol lub salmeterol. Powodują one trwające przez co najmniej 12 godzin rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli, poprawiają ewakuację wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Formoterol zaczyna działać szybko (podobnie jak leki szybko rozrzeszające oskrzela SABA) , natomiast salmeterol działa z opóźnieniem. A zatem fomoterol może być stosowany także doraźnie w czasie napadu duszności, natomiast salmeterol tylko w regularnej terapii astmy.
Oba leki LABA wykazują niewielkie działanie przeciwzapalne, ale jest ono zbyt słabe, aby zapewnić kontrolę astmy. Dlatego nie jest zalecane stosowanie jedynie LABA ; wskazane jest leczenie skojarzone LABA i wziewnymi kortykosterydami.
Na początku lat 90tych zaczęły pojawiać się informacje dotyczące przypadków zaostrzeń astmy u niektórych osób stosujących LABA. Po przebadaniu 26 tysięcy pacjentów, okazało się, że zaostrzenia astmy dotyczyły przypadków braku lub zbyt małych dawek wziewnych sterydów. Na 13 odnotowanych zgonów, 9 ciu pacjentów nie stosowało w ogóle wziewnych sterydów. Mechanizm zaostrzania astmy przez LABA pod nieobecność sterydów wziewnych nie jest do końca poznany – być może uwrażliwiają one ostrzela na czynniki obkurczające lub maskują pogorszenie stanu zapalnego w oskrzelach.

Na podstawie dostępnych obecnie danych FDA sformułowało następujące zalecenia:

  • LABA powinny być stosowane w skojarzeniu z wziewnymi sterydami .Należy unikać monoterapii LABA.
  • U dzieci i młodzieży powinny być stosowane preparaty złożone (zawierające LABA i steryd razem) tak aby mieć pewność ze steryd jest obecny w terapii.
  • Przewlekłe stosowanie LABA wskazane jest jedynie u tych chorych, u których sterydy wziewne nie pozwoliły uzyskać właściwej kontroli astmy
  • LABA powinny być stosowane do czasu uzyskania kontroli astmy, a potem powinna podjęta być próba ich odstawienia, przy jednoczesnym pozostawieniu sterydów wziewnych jako podstawowego leku
  • U osób nie odpowiadających na leczenie sterydami wziewnymi dopuszczalna jest monoterapia LABA , ponieważ korzyści z niej płynące przeważają nad potencjalnym ryzykiem


Na podst. „LABA tylko w towarzystwie” dr n.med. Izabela Kupryś-Lipińska „Medical Tribune”10/2010 str.30