Choroby

Artykuły

Leczenie depresji dobrane do płci i wieku?


Leczenie depresji dobrane do płci i wieku?

Hiszpańscy psychiatrzy potwierdzili, że leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) są zdecydowanie mniej skuteczne u kobiet po menopauzie. Dobrze wiadomo, że depresja występuje niemal dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.
Średnia częstość występowania dużej depresji w okresie całego życia wynosi około 16,5% w grupie kobiet i około 8,9% w grupie mężczyzn. Różnica ta dotyczy jednak częstości, a nie nasilenia choroby, które najwyraźniej wcale od płci nie zależy.
Inaczej jest z leczeniem. Wyniki badań są pod tym względem niejednoznaczne, jednak część autorów jest zdania, że mężczyzn można skuteczniej leczyć stosując trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), natomiast kobiety w wieku rozrodczym lepiej reagują na SSRI.
Znacznie mniej wiadomo na temat reakcji na leki przeciwdepresyjne w grupie kobiet po menopauzie. Część badaczy zwraca uwagę, że większość badań dotyczących tej grupy pacjentek brała po prostu pod uwagę ich wiek, a nie fakt zatrzymania miesiączkowania.
W celu uzupełnienia tej luki autorzy przeprowadzili badanie, do udziału w którym zakwalifikowano 242 kobiet (w tym 95 u których stwierdzono wystąpienie menopauzy) i 95 mężczyzn.
Badani otrzymywali wyłącznie leki z grupy SSRI (citalopram, fluoksetynę, paroksetynę lub sertralinę). Okazało się, że fakt wystąpienia menopauzy istotnie wpływał na pogorszenie wyników leczenia przy pomocy środków z badanej grupy. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem wyników leczenia między miesiączkującymi kobietami a mężczyznami. Wydaje się więc, że menopauza ( ustanie miesiączek) negatywnie wpływa na skuteczność terapii przy pomocy leków z grupy SSRI. Autorzy nie próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy skuteczniejsze byłoby stosowanie w tej grupie pacjentek TLPD.

Konsultant Medyczny - Łukasz Święcicki