Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Zarejestruj się bezpłatnie
Jak Maciek przestał być Małym.
Melania Żakówna

Zmierz dziecko

Prawidłowe mierzenie dzieci

Prawidłowe ważenie dzieci

Siatki i kanały centylowe

Jak korzystać z siatki centylowej?

W większości państw europejskich opracowano narodowe siatki centylowe dla wysokości ciała (popularnie mówimy dla wzrostu), masy ciała oraz wielu innych cech, takich jak obwód głowy czy klatki piersiowej. W przypadku siatki centylowej dla wysokości ciała na osi poziomej zaznaczony jest wiek w latach, a na osi pionowej wysokość ciała w centymetrach. Na siatce centylowej dla wysokości ciała wyznaczono linie dzielące populację dzieci i młodzieży na kilka kategorii. W każdej populacji jest 3 procent osób najniższych i 3 procent osób najwyższych. Mówimy, że wysokość ciała osób najniższych w danej populacji sytuuje się na i poniżej linii 3 centyla, a osób najwyższych na i powyżej linii 97 centyla.

Po wpisaniu przez państwa daty i wyniku pierwszego pomiaru wysokości ciała na wykresie pojawi się punkt, który wyznacza pozycję centylową osoby mierzonej na siatce centylowe. W ten sposób dowiecie się Państwo do który kategorii wzrostowej przynależy wysokość ciała zmierzonej osoby. Wpisanie dat i wyników kolejnych pomiarów jej wysokości ciała spowoduje wykreślenie linii przebiegu wzrastania.

Siatka centylowa, z której Państwo właśnie korzystacie obrazuje wysokość ciała dzieci i młodzieży polskiej (populacja polska), toteż nie powinno się na nią nanosić wyników pomiaru wysokości ciała osób, których rodzice pochodzą z innych krajów, szczególnie państw położonych poza Europą Centralną. Osoby dorosłe także mogą określić wysokość swojego ciała względem polskiej populacji. W tym celu wystarczy wpisać datę 18. urodzin oraz wynik aktualnego pomiaru wysokości ciała.

Co to są kanały centylowe?

Linie centylowe zaznaczone na siatce centylowej wyznaczają tzw. kanały centylowe, czyli przestrzenie pomiędzy 3 i 10, 10 i 25, 25 i 50, 50 i 75 oraz 75 i 97 centylem. Osoby, których wysokość ciała sytuuje się pomiędzy liniami 25 i 75 centyla należą do najbardziej typowych pod względem wzrostu w polskiej populacji. W takim przedziale sytuuje się wysokość ciała połowy młodych Polaków, natomiast pomiędzy liniami 3 i 97 centyla sytuuje się wysokość ciała 94 procent dzieci i młodzieży. Śledząc przebieg wzrastania interesuje nas nie tylko aktualna pozycja centylowa, ale także czy linia wzrostu przebiega w tym samym kanale centylowym. Zmiana kanału cenylowego wymaga konsultacji z lekarzem opiekującym się dzieckiem, szczególnie jeśli zaobserwowano wyraźne obniżanie się przebiegu linii wzrostu, czyli jej przejście do niższego kanału centylowego. W przypadku dzieci rozpoczynających dojrzewanie płciowe (fizjologicznie proces ten może rozpocząć się u dziewczynki już po ukończeniu 8 roku życia, a u chłopca 9 roku) linia wzrostu zazwyczaj wznosi się i nierzadko przesuwa do wyższego kanału centylowego. W przypadku dzieci niskorosłych wznoszenie się linii wzrostu jest naturalnym i oczekiwanym procesem następującym po zastosowaniu preparatu hormonu wzrostu.

Co to jest szybkość wzrastania?

Roczny przyrost wysokości ciała nazywamy szybkością wzrastania w danym roku. Regularne pomiary wysokości ciała pozwalają systematycznie określać szybkość wzrastania. Jeśli dziecko w czasie 6. miesięcy obserwacji urosło 3,5 centymetra, to mówimy, że jego szybkość wzrastania wynosi 7,0 cm na rok. Każde trwałe zaburzenie wzrastania przyczynia się do spowolnienia szybkości wzrastania, a nawet ustania przyrostu wysokości ciała. Po rozpoczęciu leczenia hormonem wzrostu szybkość wzrastania dziecka zwiększa się nawet 4 - 5-krotnie w pierwszym roku terapii. W kolejnych latach podawania hormonu wzrostu szybkość wzrastania nie jest już tak duża, jednak powinna istotnie przewyższać szybkość wzrastania przed zastosowaniem hormonu wzrostu. W czasie każdej wizyty kontrolnej warto jest zanotować szybkość z jaka dziecko wzrastało w czasie ostatnich 6 miesięcy oraz odnotowywać szybkość wzrastania w każdym kolejnym pełnym roku prowadzenia leczenia. Jeśli szybkość wzrastania okaże się mniejsza niż 2,0 cm na rok, a dojrzałość szkieletu będzie zaawansowana to lekarz prowadzący zakończy leczenie hormonem wzrostu. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że dojrzałość szkieletu pacjenta jest wyraźnie mniejsza od wieku kalendarzowego (metrykalnego), lekarz zaleci badania dla wyjaśnienia przyczyn niedostatecznej odpowiedzi wzrostowej na podawany hormon wzrostu.Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3217 dzień działania NW / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 1229

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS