Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Depresja/Choroba Dwubiegunowa


Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w ankiecie, której celem jest uzyskanie informacji dotyczących rozmów lekarzy psychiatrów z osobami z chorobą afektywną lub depresją na temat ich życia intymnego. Wyniki pomogą w wypracowaniu nowoczesnych standardów wizyt lekarskich. Poniżej znajdują się pytania, na które nie ma prawidłowych czy też nieprawidłowych odpowiedzi. Chcemy jedynie poznać Pani/Pana opinię na sprawy, których dotyczą zawarte w ankiecie pytania. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Depresja

Listy o myślach samobójczych
Czym jest kryzys samobójczy? Jak zyskać jeszcze trochę czasu pod presją impulsu, który pcha do ostatecznego kroku ..? Samobójca nie chce umierać – on po prostu nie może tak żyć …

Leczenie farmakologiczne

Zgoda i brak zgody osoby chorej psychicznie na hospitalizację
Od 1995 roku nie wolno bez zgody osoby chorej zmusić jej do leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Jednak istnieją sytuacje wyjątkowe, ściśle określone prawnie, kiedy można hospitalizować osobę chorą bez jej zgody.

Psychoterapia

Zaburzona miłość
Typ bliskich relacji w dorosłym życiu odzwierciedla wczesnodziecięce wzorce zachowań wobec wówczas najbliższych osób

Praca nad sobą

Efekt torowania w depresji
Nasz mózg potrafi być plastyczny – mogą powstawać w nim nowe ścieżki niepożądanych reakcji psychicznych i zachowań, ale mogą także – jak się wydaje – powstawać ich obejścia

Alternatywne formy leczenia

Pokonać nałóg depresji
W leczeniu nawrotów depresji praca nad zmianą depresyjnych nawyków jest równie ważna jak farmakoterapia

Ciekawostki

Depresja i lęk szkodzą sercu
Lekarze brytyjscy odkryli, że nawet łagodne zaburzenia depresyjne i lękowe zwiększają ryzyko śmierci sercowej pacjenta. Nie bardzo jednak mają pomysł, co z tą wiedzą zrobić

Pomoc w sytuacji kryzysowej

Pomoc w sytuacji kryzysowej


Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3355 dzień działania Depresja/ChAd / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 4081

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS