Choroby

Artykuły

Strażnik fal EEG


Strażnik fal EEG

Amerykańska firma NeuroPace Inc. z Bostonu opublikowała w grudniu 2009 wyniki dużego badania, którego celem była ocena skuteczności działania urządzenia zwanego RNS® (Responsive NeuroStimulator) w ograniczaniu liczby lekoopornych napadów częściowych.

RNS® jest rodzajem stymulatora wszczepianego choremu, który nieustannie monitoruje aktywność fal mózgowych EEG. Urządzenie potrafi zdefiniować indywidualną u każdego chorego zmianę zapisu EEG, która poprzedza na milisekundy wyładowania związane z samym napadem. Rozpoznawszy wystąpienie takiej zapowiedzi, RNS® natychmiast wytwarza impuls elektryczny powodujący wygaszenie nieprawidłowych wyładowań w neuronach i w ten sposób zapobiega wystąpieniu napadu padaczkowego.

W badaniu wzięło udział 191 pacjentów, u których nie udało się osiągnąć poprawy w leczeniu napadów częściowych z zastosowaniem kolejno dobieranych leków. W badanie zaangażowanych było 31 ośrodków leczących padaczkę w USA.

Badanie wykazało statystycznie znamienne zmniejszenie liczby napadów w grupie stosującej stymulator RNS® (średnio o 29%) , w porównaniu do grupy kontrolnej, której wszczepiono stymulator, ale jedynie markowano stymulację (o 14%).Prawie połowa badanych w grupie ze stymulatorem uzyskała nawet 50% lub większą redukcję liczby napadów w czasie 12 tygodniowej obserwacji , w porównaniu do okresu poprzedzającego udział w badaniu. Co ciekawe, wraz z upływem czasu skuteczność stymulatora wzrastała! Objawy typu depresja, zaburzenia pamięci, niepokój występowały w podobnej ilości w obu grupach badanych i wydają się nie mieć związku z zastosowaniem stymulatora RNS®.

Wyniki badania były na tyle pozytywne, że firma NeuroPace Inc. już na początku 2010 roku zgłasza swoje urządzenie do rejestracji w FDA , jako leczenie alternatywne do leków i operacji neurochirurgicznych w niektórych rodzajach padaczki.

Na podst. doniesień z American Epilepsy Society's (AES) 63rd Annual Meeting