Choroby

Artykuły

Śpiew na receptę


Śpiew na receptę

Śpiew angażuje i rozgrzewa mięśnie całego ciała, a zwłaszcza szyi, barków, twarzy i przepony. Przede wszystkim jednak wymaga nabycia umiejętności kontrolowania oddechu – w czasie śpiewu potrzebne są silne i szybkie wdechy, a także przedłużone, kontrolowane wydechy. Są to idealne ćwiczenia dla astmatyka, którego choroba sprzyja niepełnemu i skróconemu wydechowi.

Regularne lekcje śpiewu z odpowiednimi ćwiczeniami rozgrzewającymi stosowane są rutynowo w Royal Brompton Hospital w Wielkiej Brytanii, a także na Uniwersytecie Medycznym w São Paulo w Brazylii.

W badaniu opublikowanym w kwietniu 2009, lekarze z São Paulo opisali rezultaty cotygodniowych lekcji śpiewu na parametry spirometryczne i jakość życia pacjentów z astmą. Czterdzieści trzy osoby poddane “terapii śpiewem” oraz grupa kontrolna wykonująca w ramach terapii zespołowej prace ręczne, miały wykonywane pomiary pojemności wdechowej, rezerwowej objętości wydechowej, ciśnień wydechowych oraz poczucia duszności według skali Borg a.

Okazało się, że grupa ćwicząca śpiew w porównaniu do grupy „robótek ręcznych” po przejściowym poczuciu duszności na początku lekcji śpiewu, w 10 min po zakończeniu lekcji miała lepsze wyniki spirometryczne. Zwłaszcza wyniki maksymalnego ciśnienia wydechowego były o wiele lepsze w grupie chórzystów.

Oczywiście z tego rodzaju ćwiczeń mogą korzystać osoby z dobrą kontrolą astmy i stosować je jako profilaktykę zaostrzeń i gimnastykę oskrzeli.

Śpiew wskazany jest także w wielu chorobach związanych z demencją – wymaga bowiem ćwiczenia koncentracji i pamięci, rytmu i koordynacji. Śpiew w chórze lub zespole, poprzez kontakt wzrokowy i wzajemnie budujące się relacje może mieć dobroczynne działanie na samopoczucie i emocje.

Na podst. Amanda Gimenes Bonilha, Fernanda Onofre, Maria Lucia Vieira, Maria Yuka Almeida Prado, José Antônio Baddini Martinez “Effects of singing classes on pulmonary function and quality of life of COPD patients” International Journal of COPD, Vol 2009:4