Choroby

Artykuły

Przepalony steryd


Przepalony  steryd

Wiadomo już na pewno, że palenie papierosów przez osoby chore na astmę pogarsza kontrolę astmy. Przede wszystkim nikotyna sprzyja rozwojowi Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP), która podobnie jak astma (choć w innym mechanizmie) wiąże się ze stanem skurczowym oskrzeli i wzmożonego wydzielania gęstego śluzu, które są przyczyną duszności i utrudnionego oddychania.

Po drugie, wykazano względną oporność na działanie wziewnych sterydów u osób chorych na astmę i palących papierosy. Przyczyn słabszego efektu terapeutycznego sterydów wziewnych u palaczy możliwych jest kilka:

1. Słabsze zwalczanie leukocytów obojętno- i kwasochłonnych przez sterydy (leukocyty to jeden z rodzajów białych krwinek zaangażowanych w procesy zapalne)

2. Uszkodzenie przez nikotynę niektórych enzymów (HDAC2) , przez które wywierają swój wpływ sterydy

3. Pobudzenie produkcji leukotrienów przez nikotynę i inne składniki dymu papierosowego (leukotrieny to czynniki wytwarzane przez leukocyty odpowiedzialne za skurcz i nadreaktywność oskrzeli w astmie, oraz wydzielanie gęstego śluzu), a na nie sterydy nie działają

W kilku badaniach wykazano mniejszy wpływ sterydów na poprawę PEF (szczytowego przepływu wydechowego) u palaczy w porównaniu do grupy osób niepalących chorych na astmę. U palących astmatyków leczonych sterydami stwierdza się większą ilość krwinek białych w plwocinie, niż u niepalących leczonych podobnie.

U osób palących z rozpoznaniem astmy należy przede wszystkim jeszcze raz dokonać diagnozy czy jest to astma czy POCHP. Następnie (w zasadzie w obydwu przypadkach) najlepszym zaleceniem dla pacjenta jest motywowanie chorego do zaniechania palenia. Badania wykazały, że możliwe jest szybkie „odrobienie” negatywnych zmian wywołanych paleniem: liczba krwinek białych w plwocinie astmatyków znacznie spada po rzuceniu nałogu (przy kontynuacji leczenia sterydami wziewnymi).

Osoby, które mimo wszystko kontynuują palenie powinny być świadome, że pogarszają przebieg swojej choroby, a także ograniczają swoje możliwości lecznicze, ponieważ sterydy wziewne są u nich mniej skuteczne. Inhibitory leukotrienów i/lub teofilina nie zawsze zastąpią te podstawowe w leczeniu astmy leki.

Na podst. Lazarus SC et al, “Smoking affects response to inhaled corticosteroids…” Am J Respir Crit Care Med. 2007;175: 783-90