Choroby

Artykuły

Kobiety cierpiące na migrenę mają o połowę wyższe ryzyko rozwoju SM


Kobiety cierpiące na migrenę mają o połowę wyższe ryzyko rozwoju SM

W porównaniu do 16,5% populacji ogólnej, aż 58%chorych na SM skarży się na bóle głowy. Bóle głowy występujące u chorych na SM po rozpoznaniu stwardnienia rozsianego mogą mieć wiele przyczyn:

  • Uszkodzenia neuronów po kolejnych rzutach choroby
  • Stosowane leki – bóle głowy są jednym z działań niepożądanych interferonu, stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego
  • Współistniejąca depresja, gdzie bóle głowy są jednym z objawów towarzyszących

Bóle migrenowe występujące przed rozpoznaniem SM są być może jednym z pierwszych objawów tej choroby. Takie wnioski postawiono ostatnio po kolejnym podsumowaniu słynnego amerykańskiego badania The Nurses Health Study. Badanie to jest trwającą od ponad 22 lat obserwacją stanu zdrowia ponad 116 678 amerykańskich pielęgniarek, z kolejnymi podsumowaniami co 2 lata od 1989 roku.

Spośród tej olbrzymiej liczby obserwowanych kobiet, 376 zachorowało na stwardnienie rozsiane, a wśród nich 22% zgłaszało przedtem rozpoznanie migreny. Oznacza to, że ryzyko względne zachorowania na SM u kobiety z migreną wynosi 1,47 (p< 0,002) – czyli jest o 47% wyższe niż u kobiety nie chorującej na migrenę. Na wyniki te nie wpływa ani wiek, miejsce zamieszkania, ani poziom witaminy D czy masa ciała i nikotynizm.

Jedną z hipotez wynikającą z tych statystyk jest ta, że migrena może być objawem przepowiadającym zachorowanie na SM w przyszłości.

Ze względu jednak na szczęśliwie rzadkie występowanie SM, 99% kobiet z migreną nigdy nie zachoruje na stwardnienie rozsiane.

Na podst.
„ Women With Multiple Sclerosis Have High Rate of Migraine Medscape Medical News , Feb 2010

Zapraszamy do zakupu poradnika "Kobieta i SM" w naszej księgarni napisanego przez trzy lekarki: neurologa, ginekologa i anestezjologa.