Choroby

Artykuły

Depresja coraz częstsza wśród mężczyzn


Depresja coraz częstsza wśród mężczyzn

Według danych psychiatrów amerykańskich choć na depresję nadal choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn, to od pewnego czasu zachorowalność wśród mężczyzn systematycznie rośnie. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Emory w Atlancie tendencja ta będzie się utrzymywać i niedługo różnica w zapadalności na depresję między płciami zmniejszy się drastycznie. Zdaniem naukowców należy to wiązać ze zmianami społecznymi i ekonomicznymi, które sprzyjają tzw. kryzysowi tożsamości męskiej.

W USA mężczyźni rzadziej niż kobiety mają wyższe wykształcenie, część zawodów typowo męskich wypada z rynku pracy, mężczyźni częściej niż kobiety tracą pracę. Coraz więcej żon (w 2007 roku aż 22%) zarabia więcej od swoich mężów. Odwrócenie ról oraz nowe oczekiwania w stosunku do mężczyzn powodują obniżenie ich poczucia wartości. Porażki w rywalizacji z innymi, utrata władzy, brak sukcesów - odbijają się na zdrowiu psychicznym mężczyzn w stopniu większym niż u kobiet. Mężczyźni rzadziej zwierzają się ze swoich uczuć i wstydzą się okazać słabość. Choć przebieg depresji męskiej nie różni się zasadniczo od depresji u kobiet, pierwsze objawy mogą być odmienne - utrata panowania nad sobą, nagłe wybuchy gniewu, skłonność do ryzykownych zachowań, nadużywanie alkoholu. Mężczyźni również częściej popełniają samobójstwo, niż kobiety.

Jednakże nie tylko odwrócenie ról społecznych sprzyja większej zachorowalności mężczyzn na depresję. Jak podaje Rogal College of Psychiatrists, depresja u mężczyzn wynika także z kilku innych czynników (cytat):

„Związki partnerskie
Badania wykazują, że najczęstszą przyczyną depresji u żonatych mężczyzn są problemy w małżeństwie, lub długotrwałym stałym związku. Spory i kłótnie sprawiają mężczyznom fizyczny wręcz dyskomfort, trudniej jest im radzić sobie w takich sytuacjach niż kobietom i dlatego starają się unikać zadrażnień i trudnych sytuacji. Kobiety będą w takich sytuacjach dążyć do rozmowy, mężczyźni natomiast będą jej unikać. Kobieta poczuje się zlekceważona takim postępowaniem i będzie chciała porozmawiać na ten temat, co mężczyzna z kolei odbierze jako dokuczliwe zrzędzenie i tym bardziej będzie się uchylać, pogłębiając jeszcze bardziej poczucie lekceważenia u kobiety. Takie błędne koło może doprowadzić do rozkładu związku.

Seks
Depresja sprawia, że mężczyzna traci pozytywne nastawienie do seksu i własnego ciała, czasem całkowicie zarzucając seks. Mimo to, ostanie badania wskazują, że mężczyźni cierpiący na depresję, uprawiają seks równie często, co przed chorobą, nie odczuwają jednak tej samej przyjemności. W niektórych przypadkach odnotowuje się wzrost libido i częstotliwość stosunków seksualnych, prawdopodobnie jako sposób na poprawę nastroju. Niektóre środki przeciwdepresyjne czasami prowadzą do spadku libido u niektórych mężczyzn. Na szczęście, w miarę postępu leczenia zainteresowanie seksem wzrasta, zanikają kłopoty z erekcją i powraca satysfakcja.

Impotencja
Problemy z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji mogą wywołać depresję, mimo iż zazwyczaj zaburzenia erekcji da się skutecznie wyleczyć.

Ciąża i dzieci
Dopiero niedawno odkryto, że co dziesiąty mężczyzna przeżywa problemy psychologiczne, kiedy staje się ojcem. Jest to dość naturalna reakcja, zważywszy fakt, iż ważne wydarzenia, nawet te pozytywne, takie jak przeprowadzka do nowego domu, mogą być przyczyną przygnębienia. Przyjście na świat dzieci, bardziej niż jakiekolwiek inne wydarzenie, prowadzi do poważnych zmian. Mężczyzna musi nagle poświęcić swój czas na opiekę nad świeżo upieczoną mamą, czasem również dziećmi, co oczywiście prowadzi do zmęczenia, i nie może poświęcać pracy tyle samo czasu, co przedtem. Poród i pierwsze miesiące macierzyństwa często zniechęcają kobietę do seksu, głównie przez zwykłe fizyczne wyczerpanie, co jednak mężczyzna często bierze do siebie i odbiera jako odrzucenie. Trudno mu się również pogodzić z faktem, że zszedł na drugi plan w uczuciach kobiety. Mężczyzna, który niedawno został ojcem, będzie bardziej podatny na depresję, jeśli jego partnerka również cierpi na depresje, jeśli pożycie im się nie układa, lub jeśli jest bezrobotny.

Brak pracy
Bezczynność zawodowa, bez względu na przyczynę, może wywołać duży stres. Według ostatnich badań wśród bezrobotnych co siódmy mężczyzna zapada na depresję w ciągu sześciu miesięcy od momentu utraty zatrudnienia.

Przejście na emeryturę
Osiągnięcie wieku emerytalnego i przejście w stan spoczynku zawodowego może być dla mężczyzn szczególnie trudne, zwłaszcza gdy partnerka nadal pracuje. Trudno im się przystosować do nowego rytmu dnia i utraty kontaktu z kolegami.

Temperament
Depresja częściej występuje u ludzi nieśmiałych, którzy mają kłopoty ze znalezieniem nowej posady, lub którzy nie pozostają w stałym związku. Depresja tym bardziej utrudnia znalezienie następnego zatrudnienia.

Depresja u gejów
Na ogół poziom depresji wśród homoseksualistów jest taki sam, jak wśród heteroseksualistów z wyjątkiem okresu dorastania i wczesnej młodości, co wiąże się prawdopodobnie ze stresem związanym z uświadomieniem sobie własnej orientacji i ujawnieniem jej przed innymi (coming out).

Samobójstwo
Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa jest trzykrotnie wyższe wśród mężczyzn, niż wśród kobiet. Ryzyko samobójstwa jest najwyższe wśród mężczyzn samotnych na skutek separacji, rozwodu, wdowieństwa, oraz wśród nadużywających alkoholu. W ostatnich kilku latach obserwuje się wzrost samobójstw wśród mężczyzn, zwłaszcza w grupach wiekowych 16-24 i 39-54. Nie odkryto jak dotąd przyczyny tych tendencji.

Przemoc
Niektóre badania wskazują na większą częstotliwość występowania depresji wśród mężczyzn, którzy dopuszczają się przestępstw o znamionach przemocy. Nie wiadomo tylko, czy przemoc występuje na tle depresji, czy wynika raczej z trybu życia.”

Na podst.
Br. J. Psychiatry 2011, 198: 167-8. Royal College of Psychiatrists
Depresja u mężczyzn: główne fakty