Choroby

Artykuły

Czy wczesna interwencja u osób ze zwiastunami psychozy może zapobiec rozwojowi schizofrenii?


Czy wczesna  interwencja u osób ze zwiastunami psychozy może zapobiec rozwojowi schizofrenii?

Przeanalizowali pod kątem zasad medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine) 18 aktualnych badań dotyczących tego zagadnienia. Odrzuciwszy prace nie spełniające kryteriów, na podstawie pozostałych publikacji sformułowali wniosek, że wczesna interwencja u osób ze zwiastunami psychozy być może jest w stanie zapobiec pełnemu rozwojowi schizofrenii, na co wskazują pierwsze pilotażowe badania z niewielkimi grupami obserwowanych pacjentów. Brak jednak jednoznacznej odpowiedzi.

U 10-50% osób, u których wystąpiły objawy prodromalne (zwiastujące) rozwój psychozy, rozwija się w przyszłości pełnoobjawowa schizofrenia. Według badań, około 80-90% chorych na schizofrenię pamięta swoją własną fazę prodromalną.

Do objawów zwiastujących zalicza się:

  • nietypowe dla danej osoby zachowania, nowe zwyczaje
  • niezwykłe treści myślowe i wypowiedzi, postawa wielkościowa
  • izolowanie się od otoczenia lub postawa ekspansywna
  • pogorszenie codziennego funkcjonowania

…. nie spełniające jeszcze kryteriów psychozy. Osoba ma zachowany krytyczny stosunek do swoich myśli i zachowań. Przeczytaj też artykuł o zwiastunach schizofrenii.

Choć dla objawów prodromalnych psychozy istnieją konkretne kryteria medyczne (SOPS, SIPS), dla otoczenia i rodziny są to objawy zupełnie niespecyficzne, a dodatkowo, ponieważ dotyczą ludzi młodych, często brane być mogą za objawy związane z wiekiem dojrzewania. Rozpoznanie ich wymagałoby psychoedukacji i niezwykłej czujności rodziców, pedagogów, lekarzy, a może wręcz specjalnych programów przesiewowych. Pociągałoby to za sobą ogromne nakłady finansowe i dlatego potrzebna jest konkretna odpowiedź na pytanie, czy wykrywając osoby zagrożone chorobą i włączając wcześnie leczenie, można zapobiec rozwojowi lub opóźnić początek psychozy.

Na razie brak na to jednoznacznej odpowiedzi. Według czerwcowego raportu Cochrane obecne badania dotyczą małej grupy obserwowanych i różnych metod leczenia: wsparcia psychologicznego dla rodziny, psychoterapii poznawczo-behawioralnej chorego, leczenia lekami przeciwpsychotycznymi (risperidon, olanzapina), dietą bogatą w kwasy tłuszczowe omega-3 lub kombinacjami wymienionych.

Potrzeba jest dalszych, większych badań. Cochrane Collaboration aktualizuje swoje raporty 4 razy w roku. Będziemy śledzić ten temat.

Na podst.
Cochrane Database Syst Rev. 2011;6:CD004718. Abstract
Schizofrenia J.A.Liebermann 2006, tłum.polskie prof. Ł.Święcicki 2009, str. 349-359