Choroby

Artykuły

Aktywność umysłowa może zapobiegać zaburzeniom poznawczym w SM


Aktywność umysłowa może zapobiegać zaburzeniom poznawczym w SM

Chorzy na SM mogą doświadczać szeregu zaburzeń sfery poznawczej na skutek zmian demieliznizacyjnych w pewnych obszarach mózgu.
Jak wynika ze statystyk portalu TacyJakJa.pl , 56% osób z naszej społeczności SM narzeka na trudności z logicznym myśleniem, 68% na kłopoty z pamięcią krótkotrwałą, a 71% ma trudności z koncentracją.

Zaburzenia sfery poznawczej mogą pojawić się na początku choroby lub w miarę jej nasilania. Autorzy pracy opublikowanej w Neurology w 2010 roku uważają, że te osobnicze różnice być może związane są z wielkością „rezerwy poznawczej”, różnej dla każdego człowieka.
Osoby z dużą „rezerwą poznawczą” mają niejako „z czego tracić” i ubytki funkcji poznawczych pojawiają się u nich późno lub w ogóle. Tymczasem osoby z niską „rezerwą poznawczą” przy pierwszych zmianach neurodegeneracyjnych dosyć szybko prezentują upośledzenie funkcji poznawczych.

„Rezerwa poznawcza” to umowne określenie na ilość połączeń synaptycznych w pewnych obszarach mózgu. Wiadomo, że stałe ćwiczenia umysłowe przyczyniają się do wytwarzania nowych połączeń synaptycznych, a zatem poprawy sprawności przewodzenia bodźców.

Autorzy cytowanej pracy udowodnili, że osoby z dużymi zmianami degeneracyjnymi w mózgu, ale prezentujący wysoką aktywność umysłową, wypadali znacznie lepiej w testach psychologicznych w ocenie funkcji poznawczych niż osoby z mniejszą degeneracją mózgu, ale niską aktywnością umysłową.

Wydaje się zatem, ze ćwiczenia umysłowe zwiększają ilość połączeń w mózgu i mogą powstrzymać lub zapobiec w przyszłości osłabieniom funkcji poznawczych pod wpływem degeneracji mózgu. Nie tylko na tle SM, ale także miażdżycy lub innych chorób np. choroby Alzheimera.

A zatem już od młodych lat po lata sędziwe czytajmy ze zrozumieniem, dyskutujmy z ludźmi poszerzając swój zasób słów, piszmy listy, pamiętniki, blogi, rozwiązujmy krzyżówki, gimnastykujmy mózg na sudoku….

Na podst. “Mental Activity Prevents Cognitive Decline in Multiple Sclerosis” Neurology. 2010;74:1942-1945.