Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Kontrola astmy u dzieci

Astma oskrzelowa u dzieci – Kryteria Kontroli Astmy GINA

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych i jednocześnie najczęstszą chorobą przewlekłą występującą u dzieci.

Jak wynika z opublikowanych badań epidemiologicznych
10-15% dzieci ma objawy związane z astmą oskrzelową,
chociaż nie u wszystkich udaje się wcześnie postawić prawidłowe rozpoznanie.
Pierwsze objawy mogą się pojawić już u najmłodszych niemowląt. Dzieci pochodzące z rodzin obciążonych atopią oraz występowaniem chorób alergicznych (w tym szczególnie astmy oskrzelowej) zdecydowanie częściej prezentują objawy astmy oskrzelowej.

Wczesne i prawidłowe rozpoznanie to warunek prawidłowego leczenia. Konsekwencją nieprawidłowego i zbyt późnego leczenia jest:

  1. postęp choroby w kierunku nieodwracalnych zmian w układzie oddechowym
  2. zwiększenie liczby chorych z ciężkim postaciami choroby oraz
  3. zwiększenie ryzyka hospitalizacji i zgonu w przebiegu choroby.

Jednym z elementów leczenia astmy u dzieci jest pełna kontrola (opanowanie) objawów umożliwiająca funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.
Rozpowszechnienie kryteriów oceny kontroli astmy w/g GINA (Global Initiative for Asthma) zaktualizowanych w 2007 roku oraz Testu Kontroli Astmy Dzieci (C-ACT) dla dzieci w wieku 4-11 lat są ważnymi narzędziami dla lekarzy alergologów, pulmonologów i lekarzy rodzinnych, a przede wszystkim dla rodziców dzieci chorych, do oceny stopnia kontroli (opanowania) astmy u dziecka.

Prostota sformułowanych w obu testach pytań sprawia , że może on być wykorzystywany w warunkach domowych. Regularne przedstawianie wyników lekarzowi prowadzącemu jest cennym uzupełnieniem dokonywanych w warunkach domowych pomiarów szczytowego przepływu wydechowego (PEF).

Współpraca pomiędzy rodzicami, dziećmi chorymi na astmę a lekarzem prowadzącym przyczynić się może do zmniejszenia liczby istotnych dla zdrowia zaostrzeń, prawidłowego rozwoju dziecka oraz funkcjonowania w grupie rówieśników.

Proponowany Państwu udział w programie TacyJakJa.pl jest bardzo cennym uzupełnieniem samokontroli astmy oskrzelowej. Dzięki niemu będziecie mogli kontrolować lepiej chorobę Waszego dziecka i tym samym efektywniej współpracować z lekarzem prowadzącym.

Konsultant Medyczny dr n. med. Joanna Lange

Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3318 dzień działania Astma / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 1283

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS