Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Kontrola astmy u dorosłych

Astma oskrzelowa u dorosłych – Test Kontroli Astmy ACT™

Prowadzenie dzienniczka TacyJakJa.pl / Astma przez chorych i ich rodziny to właściwa samoobserwacja chorego z rozpoznaną astmą . Najnowsze dane dotyczące różnych aspektów astmy przyniosły opublikowane w 2008 roku badania epidemiologiczne kierowane przez prof. B. Samolińskiego o nazwie ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce).

Astmę należy monitorować ponieważ jest chorobą o przebiegu zmiennym

Doskonale zaprojektowane i wykonane badania oceniły wiele aspektów astmy, z których podkreślę tylko te najważniejsze:

 1. Około 10% Polaków choruje lub chorowało na astmę
 2. W wielkich aglomeracjach miejskich (Warszawa, Wroclaw) odsetek ten jest ponad
  dwukrotnie większy
 3. U 80% badanych astma nie była wcześniej rozpoznana!
 4. Tylko niewielki odsetek chorych na astmę (15%) stosuje się do zalecanych standardów
  leczenia
 5. Astma jest przyczyna 10cio krotnie częstszego (w porównaniu do populacji osób
  zdrowych) niepodejmowania pracy zawodowej przez osoby nią dotknięte

Z badań ECAP widać wyraźnie jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie wczesnego rozpoznawania i wykrywania astmy. Prawidłowe leczenie u około 90% chorych pozwala na opanowanie (kontrolę) choroby tzn. na normalną egzystencję i funkcjonowanie w codziennym życiu.

Zaproponowany program samoobserwacji mieści się w kryteriach edukacji chorych na astmę, których zastosowanie daje wymierne wyniki zdrowotne (około 4-krotny spadek liczby pobytów w szpitalu, wizyt pogotowia, nieplanowanych wizyt lekarskich i absencji w nauce i pracy) oraz ekonomiczne (również 4-krotnie niższe koszty leczenia chorych właściwie edukowanych).

Konsultant Medyczny Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz

Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3318 dzień działania Astma / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 1283

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS