Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Konsultant działu Astma dla dorosłych

Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz

konsultant w dziale astma dla dorosłych

jest emerytowanym kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Banacha, wieloletnim członkiem Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Stworzył podwaliny polskiej szkoły leczenia astmy, będąc pionierem trzech kierunków terapeutycznych, uznanych dziś za podstawowe.
Przede wszystkim był pierwszym propagatorem leczenia astmy wziewnymi sterydami ( co przez wiele lat budziło obiekcje zwłaszcza wśród pediatrów, a dziś należy do standardów postępowania w astmie). Po drugie wprowadził do praktyki lekarskiej pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEF) konstruując wraz z bratem- inżynierem polski prototyp aparatu Wrighta. Po trzecie wreszcie wprowadził standard współpracy lekarza z pacjentem, tworząc Polskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę, którego przez wiele lat był prezesem i pierwszą Szkołę Astmy (dziś w Polsce istnieje już kilkanaście Szkół Astmy).
Prof. W. Droszcz jest autorem licznych prac naukowych, publikowanych także w międzynarodowych periodykach medycznych, znanym poza granicami Polski wykładowcą, wychowawcą kolejnych pokoleń lekarzy i promotorem wielu prac habilitacyjnych.
Od 2001 roku przebywa na emeryturze, pozostając nadal aktywnym (www.astma.warszawa.pl) i niestrudzenie propagując standardy leczenia astmy coraz to nowymi środkami przekazu, czego współpraca z naszym portalem jest najlepszym przykładem.Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3319 dzień działania Astma / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 1283

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS